Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spoločnosť Toyota odhalila prvý prototyp s hybridným pohonom flexible fuel na svete

Spoločnosť Toyota predstavila v brazílskom Sao Paule prototyp prvého vozidla na svete s hybridným pohonom typu flexible-fuel na alternatívne palivá. Na podujatí sa zúčastnili partneri z projektu, vrátane zástupcov vlády, vysokých škôl a asociácie pre cukrovú trstinu. Prototyp spája technológiu flexible-fuel (FFV) s možnosťou tankovať bežný benzín vrátane alternatívnych palív ako etanol, a preslávený hybridný pohon od spoločnosti Toyota, ktorý kombinuje spaľovací motor a elektrickú pohonnú jednotku.

Hybrid FFV je nový systém pohonu, ktorý Toyota vyvíja s cieľom rozšírenia hybridných elektromobilov v Brazílii a ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií CO2. Hybridné vozidlá s pohonom FFV majú potenciál významne znížiť celkové emisie CO2, pretože vychádzajú z hybridného systému Toyota s vysokou energetickou účinnosťou, a navyše efektívne využívajú schopnosť spätného vstrebávania etanolu, ktorý predstavuje 100 % obnoviteľné biopalivo. Predstavený prototyp vychádza z modelu Toyota Prius, ktorý sa v Brazílii už predáva a teší sa stále vyššiemu záujmu zákazníkov.

Pôvodné štúdie automobilky Toyota ukazujú, že hybridné vozidlá s pohonom typu FFV môžu ponúknuť výrazne priaznivejšie ekologické parametre než bežné vozidlá na alternatívne palivá. Výpočty pritom vychádzajú z odhadu celkových emisií CO2 od fázy získavania vstupného materiálu cez distribúciu na čerpacie stanice až po samotné spaľovanie vo vozidlách. Výsledky sú ešte lepšie v tom prípade, ak vozidlá tankujú výhradne etanol vyrobený z cukrovej trstiny (palivo E100).

Vývoj hybridného modelu s pohonom FFV súvisí so snahou spoločnosti Toyota napĺňať strategický program „Environmental Challenge 2050“, ktorého cieľom je do roku 2050 znížiť priemerné emisie nových vozidiel o 90 percent oproti hodnotám z roku 2010. Ďalším cieľom uvedeného programu je úplne eliminovať emisie CO2 za celú životnosť vozidla, vrátane materiálov, komponentov a výroby. V súlade s tým spoločnosť Toyota oznámila zámer do roku 2030 predávať viac ako 5,5 miliónov nových elektrifikovaných vozidiel ročne.

„Som veľmi hrdý, že brazílski konštruktéri spoločnosti Toyota v spolupráci s konštruktérmi v Japonsku vyvinuli pre našich brazílskych zákazníkov najčistejšie vozidlo na svete s hybridným pohonom na etanol. Tento vynález je dôkazom našej snahy posunúť sa k novej mobilnej spoločnosti,“ uviedol Steve St. Angelo, výkonný riaditeľ spoločnosti Toyota v Latinskej Amerike.

V rámci ďalšieho obchodného využitia hybridných vozidiel FFV v Brazílii bude spoločnosť Toyota zhromažďovať najrôznejšie údaje prostredníctvom skúšok v reálnych prevádzkových podmienkach na území Brazílie, aby mohla vyhodnotiť spoľahlivosť, odolnosť a schopnosti uvedeného systému pohonu.

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota