Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spoločnosť Scania dosiahla míľnik: 250-tisíc prepojených vozidiel

Konektivita je neoddeliteľnou súčasťou ponuky spoločnosti Scania už mnoho rokov. Spolu s uvedením novej ponuky konektivity vzrástol počet prepojených vozidiel Scania na štvrť milióna. Toto číslo predstavuje dve tretiny z päťročnej flotily spoločnosti Scania.

„Svet nákladnej dopravy stojí na pokraji významného posunu smerom k udržateľnej doprave. V príprave na tento prechod bude zohrávať hlavnú úlohu digitalizácia a konektivita,“ hovorí Henrik Henriksson, prezident a CEO spoločnosti Scania.

V rámci snahy o vedúcu pozíciu pri prechode na udržateľné dopravné systémy prijala spoločnosť Scania stratégiu, ktorá sa zameriava na vyššiu energetickú efektivitu, inteligentnejšiu a bezpečnejšiu dopravu a zvýšené využitie alternatívnych obnoviteľných palív. Kľúčovým prvkom zmeny je konektivita, ktorú spoločnosť Scania propaguje ako štandardný prvok. Dnes viac ako 50 000 zákazníkov na celom svete využíva údaje o výkonnosti svojho vozového parku, ktorý predstavuje štvrť milióna vozidiel.

„Pokračujeme vo zvyšovaní podielov z výnosov z konektivity a iných nových oblastí. Tento posledný rok sme mali cca 5 % priamo alebo nepriamo závislých na prepojených vozidlách,“ hovorí Henriksson.

Konektivita má veľký potenciál eliminovať plytvanie v dopravnom systéme a zabezpečiť čo najvyšší prevádzkový čas. V priemysle, kde nákladné vozidlo strávi mimo cesty len pár dní, je toto veľmi dôležité a môže to mať veľký dopad na príjmy zákazníkov. Správna kombinácia prepojených služieb taktiež môže pomôcť pri znižovaní nákladov na palivo, ktoré bežne predstavujú jednu tretinu výdavkov každej dopravnej spoločnosti.

Okrem toho, pri prepojenom vozovom parku existuje obrovský potenciál objaviť možnosti zvýšenia efektivity tokov v priemysloch, v ktorých pôsobia zákazníci spoločnosti Scania. Ide hlavne o stavebný priemysel, verejnú dopravu a drevársky priemysel. Spoločnosť Scania využíva aktuálne údaje na optimalizáciu toku a navrhuje pre špecifickú trasu a špecifického zákazníka spôsob, ako čo najviac využiť každé jedno vozidlo. Či sa už jedná o udržanie diaľkového kamiónu na cestách čo najdlhšie, o spoznanie logistiky obrovského staveniska stavby alebo o optimalizáciu systémov verejnej dopravy vo veľkých mestách, konektivita a analýza dát pomáhajú poskytovať čo najlepšie dopravné služby každému jednému zákazníkovi.

Ďalším kľúčovým prvkom, ktorý rýchlo napreduje, je autonómna technológia. Spoločnosť Scania v tejto oblasti spolupracuje aj s technologickým gigantom Ericsson a spoločne usilujú o zlepšenie bezdrôtovej komunikácie medzi nákladnými vozidlami. Možnosti, ktoré autonómny svet ponúka, sa budú rozrastať spolu s príchodom sietí piatej generácie (5G), ktoré spoločnosť Ericsson vyvíja. Spoločnosť Scania nedávno dostala možnosť navrhnúť v Singapure projekt vozového parku plnohodnotných autonómnych nákladných vozidiel. Vďaka spoľahlivej vzájomnej komunikácii medzi autobusmi a nákladnými vozidlami sa dajú bezpečne znížiť rozstupy medzi vozidlami, čím sa zníži odpor vzduchu a zároveň aj spotreba paliva. Konektivita taktiež umožňuje získavanie najnovších informácií o stave počasia, prekážkach na cestách a iných situáciách, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné.

Spoločnosť Scania aj naďalej vyvíja svoje služby podporujúce zvýšenie efektivity. Využíva na to platformu Scania One, ktorá slúži pre existujúce a aj nové služby spoločnosti Scania a externý obsah. Poskytuje komplexnú bránu ku všetkým momentálne dostupným a aj budúcim službám v zariadení podľa výberu používateľa – mobilnom alebo statickom.

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania