Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Spoločnosť P3 finišujeme s výstavbou najväčšej budovy v parku P3 Bratislava

Spoločnosti P3, vlastníkovi, developerovi a správcovi priemyselných nehnuteľností s celoeurópskou pôsobnosťou, sa v roku 2015 darilo nielen v uzatváraní nových nájomných zmlúv a renegociácií, ale najmä vo výstavbe na mieru – v poslednej fáze výstavby je najväčšia budova P3 na Slovensku, ktorá bude po svojom dokončení disponovať 53 000 m² priemyselných plôch. Dokončená a odovzdaná bola aj budova na mieru pre DHL Parcel Slovensko v parku P3 Žilina.

„Projektmi na mieru do prenájmu – tzv. Build-To-Suit (BTS) – reagujeme na silnejúce požiadavky trhu na priestory postavené podľa konkrétnych požiadaviek budúceho nájomcu,“ hovorí Peter Jánoši, riaditeľ P3 pre Slovensko, a dodáva, „výstavba poslednej fázy najväčšej budovy P3 na Slovensku bola v parku P3 Bratislava zahájená v auguste a jej dokončenie je naplánované na november tohto roka. Posledná časť priemyselných priestorov je už čiastočne prenajatá a 5 000 m² je stavaných ako špekulatívny development.“ 

Úspechy slávi aj park P3 Žilina, kde spoločnosť v tomto roku dokončila distribučné priestory na mieru DHL Parcel Slovensko, už tretí BTS projekt pre skupinu DHL, s rozlohou 2 800 m2. Park P3 Žilina je tým pádom stopercentne obsadený, avšak ponúka svojim súčasným i potenciálnym klientom možnosť výstavby na mieru budov s veľkosťou viac ako 13 000 m2.

Spoločnosti P3 sa na Slovensku v prvých troch štvrťrokoch 2015 darilo aj na poli nových prenájmov a renegociácií. Doteraz bolo novo prenajatých takmer 16 000 m2 a predĺžené boli zmluvy na viac ako 20 000 m2.

Spoločnosť P3 tento rok významne posilňovala aj v ďalších európskych destináciách. Realizovala akvizíciu parkov v Rumunsku a Poľsku, dokončila výstavbu troch budov na mieru a zahájila výstavbu ďalších piatich BTS projektov. „V P3 máme za sebou veľmi náročný rok, počas ktorého sme postupne dokončovali prevzatia celkovo 14 parkov v štyroch krajinách. Tento rok sme tiež pokorili hranicu 3 miliónov m2 prenajímateľných plôch,“ hovorí Peter Bečár, výkonný riaditeľ P3 pre strednú a východnú Európu, a dodáva: „To všetko sme bravúrne zvládli vďaka našim vlastným tímom skúsených odborníkov, ktorí pôsobia vo všetkých kľúčových európskych lokalitách. Spoločne tak pokračujeme v našej dlhodobej stratégii posilňovať postavenie P3 v celej Európe.“

Zdroj: Transservice/P3

Foto: P3