Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Španielske ekologické plakety

V Španielsko zaviedlo oficiálne v roku 2018 systém ekologických plakiet, ktoré sú rozdelené do štyroch rôznych kategórií a farieb. Rozdelenie plakiet sa riadi podľa množstva emisií, podľa roku registrácia alebo triedy EURO vozidla.

Ekologické plakety zavedené a vydané španielskym generálnym riaditeľstvom pre dopravu sú určené na odlíšenie ekologicky šetrných vozidiel od vozidiel znečisťujúcich životné prostredie. Vďaka tomuto systému plakiet a tiež novo zavedeným španielskym ekologickým zónam sa vo veľkých španielskych mestách znížia emisie oxidov dusíka (NOx) a prachových častíc.

Ekologické plakety nazývané Distintivo-Ambiental a sú vydávané v 4 rôznych kategóriách 0, ECO, C a B. Kategória A, pre ktorú neexistuje žiadna plaketa, zahŕňa všetky vozidlá a triedy EURO, nezaradená do žiadnej z ostatných 4 kategórií.

Ekologické zóny vytvorené na tento účel sa v Španielsku nazývajú Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a Area Central Cero Emissions (ACCE).

Rôzne zóny životného prostredia možno rozdeliť do niekoľkých typov. Sú to najmä tzv. dočasné alebo trvale platné nízkoemisné zóny (LEZ).

Pre vozidlá, ktoré nie sú registrované v Španielsku (cudzie vozidlá) je možnosť si plakety Distintivo Ambiental objednať zatiaľ iba dobrovoľne. 

Na objednanie plakiet je potrebné poslať čitateľnú fotokópiu veľkého technického preukazu od vozidla a tiež vidieť identifikačný doklad (OP majiteľa firmy, alebo vodičský preukaz majiteľa firmy, alebo vozidla)

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk