Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

V službách Scandlines jazdí už druhý hybridný trajekt

Od minulého decembra na trase Rostock-Gedser zaisťuje premávku už druhý hybridný trajekt. Nová loď ponúka kapacitu až pre 96 nákladných vozidiel alebo 460 osobných automobilov, čo je 2,5 krát viac priestoru ako na doterajšej lodi. Jazda medzi nemeckým a dánskym prístavom trvá 1:45h a každý deň sa uskutoční až 22 odjazdov. Spoločnosť Scandlines buduje v rámci svojej ambicióznej ekologickej stratégie najväčšiu flotilu hybridných trajektov na svete s výrazne nižšími emisiami oxidu uhličitého a oxidov síry vďaka kombinácii vznetových motorov, elektrického pohonu a dôkladného čistenia výfukových plynov. Scandlines navyše otvorila vlastné parkovisko v Gedsere s kapacitou až 60 nákladných vozidiel. Parkovisko je oplotené, osvetlené a vybavené toaletami vrátane spŕch pre vodičov. Táto služba je pre zákazníkov spoločnosti Scandlines bezplatná.

Zdroj: Transservice/Scandlines

Foto: Scandlines/Youtube