Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Slovenský Volkswagen hľadá viac absolventov ako vlani

Takmer o polovicu viac vysokoškolských absolventov hľadá Volkswagen Slovakia (VW SK) do tohtoročného Trainee programu. Okrem pracovných skúseností v ňom získajú aj stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.

„Tohtoročným a minuloročným absolventom vysokých škôl ponúkame 29 pracovných miest v našom Trainee programe. Uplatnenie tu nájdu predovšetkým absolventi technických a ekonomických smerov. Otvárame pozície napríklad v oddeleniach zabezpečenia kvality, logistiky, údržby, manažmentu produktu, priemyselného inžinierstva, plánovania, či na personálnom oddelení. Miesta potrebujeme obsadiť v bratislavskom, ale i martinskom závode,“ hovorí projektová vedúca Trainee programu VW SK Katarína Petruľáková.

Cieľom programu je pripraviť špecialistov pre odborné útvary a manažérsky dorast. V prvej fáze trainees pôsobia na odbornom útvare. Na záver programu ich spoločnosť vyšle minimálne na mesačnú stáž v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen, napríklad v Nemecku, Portugalsku či Brazílii.

Pre tých, čo ešte študujú, ponúka VW SK program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ktorého sa môžu zúčastniť už počas štúdia a získať tak praktické skúsenosti. Tí najlepší získajú aj štipendium. Študenti sa môžu tiež stať členom IngA Klubu – Klubu študentov VW SK, ktorý sa zameriava na zážitkové odborné vzdelávanie a networking.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk