Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Skanska a Strabag neuspeli s odvolaním v diaľničnom tendri

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietla odvolanie stavebných spoločností Skanska a Strabag v tendri na stavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Potvrdila tak rozhodnutie úradu, ktorý 27. januára zamietol námietky uvedeného združenia proti vylúčeniu z verejnej súťaže Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS). Skanska a Strabag sa proti zamietnutiu námietok odvolali 10. februára. Úrad zverejnil rozhodnutie rady vo štvrtok po tom, ako nadobudlo právoplatnosť, pričom rada zamietla odvolanie stavbárov ešte 27. marca.

Generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK, a. s. Magdaléna Dobišová pre agentúru SITA potvrdila, že dostali rozhodnutie Rady ÚVO o zamietnutí odvolania ich stavebného združenia. „Toto rozhodnutie analyzujeme,“ odpovedala na otázku o ďalšom postupe.„Prebiehajúce súťaže nekomentujeme,“ odvetil hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok, ale firmy môžu podať žalobu na Krajský súd v Bratislave do tridsať dní od doručenia rozhodnutia.

Dôvodom vylúčenia skupiny Skanska a Strabag z diaľničného tendra bola nevyhovujúca dĺžka únikových východov z budúceho tunela. Firmy zdôvodnili odvolanie tým, že úrad pri hodnotení výsledkov dokazovania postupoval nesprávne. Podľa nich úrad bral do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli a neprihliadal na preukázané skutočnosti, ktoré vyplynuli z ich postupov. Dôkazy firiem, že v dvoch priečnych prepojeniach v tuneli uvažovali s použitím dvoch dverí, sa podľa rady nepreukázali. Opodstatnené podľa nej neboli ani ostatné podporné tvrdenia navrhovateľa.

„Rada po preskúmaní postupu kontrolovaného (NDS), ako aj rozhodnutia o námietkach, konštatuje, že nezistila porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ani vybočenie z primeraných medzí správnej úvahy pri hodnotení odborných záverov,“ uvádza sa v rozhodnutí rady podpísanom jej predsedníčkou Zitou Táborskou, ktorá vedie aj úrad. Úrad v rozhodnutí o námietkach vychádzal pri preskúmavaní správnosti postupu NDS zo záverov odborného stanoviska Ústavu súdneho inžinierstva, nakoľko ide o odbornú problematiku vyžadujúcu si nezávislé odborné posúdenie.

Skanska a Strabag navrhli doprojektovať a postaviť diaľnicu Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra, vrátane 7,5-kilometrového tunela Višňové, za najnižšiu cenu 338,29 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to 37,7 % z pôvodne predpokladanej ceny prác 896,53 mil. eur. Druhú najlacnejšiu ponuku predložilo konzorcium firiem Doprastav, Metrostav a Marti Contractors, a to 382,83 mil. eur, čo je 42,7 % z odhadovaných nákladov. Ide o stavbu podľa žltej knihy FIDIC, keď zhotoviteľ diaľnicu naprojektuje aj postaví.

NDS by mohla uzavrieť zmluvu s druhým združením v poradí, ale pre účasť Doprastavu na kartelovej dohode v diaľničnom tendri v minulosti sa môže dohodnúť s ďalším uchádzačom. Taliansko-slovenská skupina Impregilo S.p.A. a Dúha navrhla práce za 409,8 mil. eur, ďalšie taliansko-slovenské združenie INC S.p.A. – HANT BA DS za 462,23 mil. eur a rakúsko-nemecko-slovenské konzorcium Alpine Bau, Hochtief AG a Váhostav – SK za 474,5 mil. eur. Tender sa začal ešte koncom roka 2011 a ponuky piatich uchádzačov sa otvárali až v treťom termíne 26. júna 2012.

Diaľničiari ponuku skupiny Skanska a Strabag pôvodne prijali. Združenie vedené Doprastavom podalo námietky spochybňujúce cenu a technológiu vetrania tunela navrhnuté konkurentom. ÚVO nariadil opätovné vyhodnotenie ponúk a diaľničiari Skansku a Strabag vylúčili. Najprv pre nevyhovujúce vetranie tunela, ktoré sa ukázalo ako neopodstatnené, a potom pre nesprávne dĺžky únikových východov v tuneli. Úrad vlani v októbri najprv uznal námietky firiem Skanska a Strabag proti ich vylúčeniu. NDS podľa úradu pri výpočte dĺžky únikových východov spravila matematickú chybu a zle aplikovala vlastný technický predpis. Úrad rozhodol, že ponuky budú znovu vyhodnotené. Diaľničiari po opätovnom, už treťom vyhodnotení ponúk, obe spoločnosti v závere vlaňajška znovu vylúčili pre dĺžky únikových východov v tuneli.

 

Zdroj: netky.sk