Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania uviedla do prevádzky prvú elektrifikovanú diaľnicu na svete

Predstavte si kamión s nulovými emisiami, ktorý dokáže jazdiť len s využitím elektrickej energie. Zdá sa vám to ako sci-fi? Vďaka spoločnosti Scania to čoskoro môže byť realita. Scania opäť potvrdila svoju povesť priekopníka, keď 22. júna spustila na švédskej diaľnici E16 „e-highway“ – prvú elektrifikovanú diaľnicu na svete.

Projekt budovania prvého elektrifikovaného úseku diaľnice sa začal v novembri 2015, a už v júni 2016 bol slávnostne uvedený do prevádzky. V praxi ide o klasickú diaľnicu, ktorej pravý pruh má elektrické vedenie. Na toto vedenie sa môže jednoducho pripojiť nákladné vozidlo, a jazdiť tak len s využitím elektrickej energie, s nulovými emisiami.

Prvým vozidlom, ktoré využilo možnosti elektrifikovaného úseku, bolo elektricky poháňané nákladné vozidlo Scania G 360 4 x 2. Vozidlo je vybavené napájacím kolektorom pantografu, ktorý je namontovaný na ráme za kabínou. Tento pantograf sa pomocou vodivej technológie vyvinutej firmou Siemens pripojí do nadzemného elektrického vedenia, ktoré je umiestnené nad pravým pruhom cesty.

Vozidlo je možné ľubovoľne pripojiť a odpojiť od horných drôtov, zatiaľ čo je v pohybe. Keď sa pohybuje po elektrifikovanej ceste, správa sa ako elektromobil. V ostatných prípadoch sa správa ako bežné hybridné vozidlo. Všetky vozidlá Scania, ktoré budú jazdiť na tejto ceste, sú hybridné a majú certifikáciu Euro 6. Aj pri jazde mimo elektrifikovaný úsek tak šetria životné prostredie.

Aj keď toto elektrické vozidlo využíva inú technológiu, jeho jazdné vlastnosti zostali zachované. „Keď som po prvý krát vyskúšala elektrické vozidlo Scania, z pohľadu jazdy som necítila žiadny rozdiel. Palubná doska má o niekoľko tlačidiel viac, a keď prepnete na elektrický režim, v kabíne je ticho, čo je skvelé,“ hovorí Therese Phersson, vodička firmy Ernsts Express, ktorá malá tu česť podieľať sa na testovaní vozidla pre elektrifikovanú diaľnicu. Pantograf vodiča neobmedzuje ani pri predbiehaní. Vozidlo sa jednoducho odpojí, predbehne vozidlá idúce pred ním, a po návrate do pravého pruhu sa opäť pripojí k elektrickému vedeniu.

Scania svojim počinom patrí k lídrom na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju dopravy. Spustenie prvého elektrifikovaného úseku na verejnej diaľnici, pomôže aj mnohým ďalším projektom zameraným na znižovanie emisií a ekologicky čistú dopravu. „Myslím si, že v budúcnosti bude tento spôsob využívať veľká časť dopravy, vo Švédsku, v Nemecku aj v Európe,“ hovorí Christer Thorén, ktorý v spoločnosti Scania vyvíja hybridné technológie. „Ak všetko pôjde podľa plánu, dúfame, že takéto diaľnice uvidíme po celom Švédsku, a veľký záujem o takéto riešenie je aj v Nemecku, kde jazdí v pravom pruhu množstvo nákladných vozidiel.“

„Výhodou tejto technológie je fakt, že ju môžete použiť na už existujúcich cestách. Poznatky Siemensu zo železničnej dopravy, v kombinácií s inovatívnymi vozidlami a dopravnými riešeniami Scania, prinášajú nové spoločné riešenia, ako je e-highway,“ hovorí Pia Nilsson, projektová manažérka so spoločnosti Siemens, ktorá na projekte spolupracovala. Projekt má aj podporu rôznych švédskych orgánov súkromného i verejného sektora, vrátane švédskej dopravnej správy, Krajského úradu Gävleborg, Švédskej energetickej agentúry či inovačnej agentúry VINNOA, patriacej pod švédske ministerstvo podnikania a inovácií.

Otvorenia prvej elektrifikovanej diaľnice sa zúčastnilo množstvo významných hostí, vrátane dvoch ministrov vlády, Anny Johansson, ministerky dopravy a Ibrahima Baylana, ministra pre energetiku, či generálnej riaditeľky dopravnej správy Leny Erixon a riaditeľa úradu Energy Authority Erika Brandsma. Technológia na zúčastnených veľmi zapôsobila a označili celý projekt ako veľmi dobrý, tak pre životné prostredie, ako aj pre vznik nových pracovných miest.

 

Zdroj: Transservice/ Scania

Foto: Scania