Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania predstavuje nový rad nákladných vozidiel

Scania predstavuje nový rad nákladných vozidiel, ktoré sú výsledkom desaťročného vývoja a investícií vo výške približne 20 miliárd švédskych korún. Nový rad rozširuje ponuku spoločnosti Scania, ktorá teraz vďaka jedinečnému modulárnemu systému, dokáže poskytnúť viac výkonnostných úrovní, viac možností pripojenia a komplexnú paletu služieb zameraných na zvyšovanie produktivity. Okrem toho prináša trvalo udržateľné dopravné riešenia presne prispôsobené pre každý typ zákazníka v mimoriadne konkurenčnom odvetví dopravy. Prísľubom značky Scania je to, že jej zákazníci budú vždy schopní odviesť svoj prácu tým najudržateľnejším a najziskovejším spôsobom bez ohľadu na priemyselné odvetvie a oblasť využitia.

„Ide nepochybne o najväčšiu investíciu za 125 rokov existencie spoločnosti Scania,“ uviedol Henrik Henriksson, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Scania. „Moji kolegovia aj ja plní hrdosti predstavujeme produkty a služby, ktoré prinesú spoločnosti Scania vyšší podiel na trhu a posunú nás ďaleko do ďalšieho desaťročia.

Dnes nepredstavujeme len nový rad nákladných vozidiel, ale aj jedinečnú, dômyselnú ponuku vhodných riešení vo forme produktov a služieb, ktoré je spoločnosť Scania schopná zabezpečiť ako prvá v tomto odvetví – a myslím, že to môžem tvrdiť s istotou. Intenzívne sa zameriavame na našu hlavnú úlohu, ktorou je poskytnúť našim zákazníkom nástroje potrebné na dosiahnutie zisku v jedinom podnikaní, ktorý pre nich naozaj niečo znamená, a to v ich vlastnom.“

Výroba nových nákladných vozidiel sa začne ihneď v montážnom závode Scania v Södertälje. Na začiatku sa bude zameriavať na vozidlá a služby pre diaľkovú dopravu, po potrebných úpravách v iných závodoch Scania a s príchodom ďalších dostupných verzií sa však postupne predstavia aj iné alternatívy.

„Uvádzané produkty v sebe skrývajú obrovské množstvo práce, ktoré naši inžinieri vložili do ich vývoja,“ zdôraznil Henrik Henriksson, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Scania. „Hoci najmarkantnejšie sú nové kabíny, skutočnú inováciu predstavujú nové technológie, služby a informácie, ktoré našim zákazníkom poskytnú prehľad o ich nákladoch a výnosoch. Naším cieľom je dosiahnuť, aby naši zákazníci boli trvalo ziskoví bez ohľadu na typ zákazky alebo podmienky, v ktorých pracujú. Vozidlá našich zákazníkov vždy predstavujú akési spojivo v širších súvislostiach. Spoločnosť sa s tým vyrovnáva pomocou kvality, dostupnosti a celého spektra fyzických alebo pripojených služieb. Náš nový rad produktov a služieb nanovo definuje pojem ,prémiový‘ v rámci odvetvia nákladných vozidiel.“

Scania uvedie svoj nový rad modelov v niekoľkých fázach podľa dôkladne naplánovaného harmonogramu a s jasným zameraním na rôzne segmenty zákazníkov. Po prvom predstavení v Európe budú nasledovať ďalšie, ktoré prinesú zákazníkom viac možností, a nakoniec celý proces vyvrcholí za 18 mesiacov súčasným uvedením na mimoeurópskych trhoch. Spomedzi vylepšení, ktoré Scania prináša, stojí za zmienku predovšetkým 5-percentné zníženie spotreby nafty, ktoré sa podarilo dosiahnuť vylepšením pohonných sústav a lepšími aerodynamickými parametrami.

Počas uvedenia nových vozidiel si asi 40 000 zákazníkov a potenciálnych zákazníkov vyskúša na nich jazdiť a oboznámi sa s celou ponukou spoločnosti Scania, počnúc optimalizáciou v záujme trvalej udržateľnosti až po financovanie, poistenie a údržbu. Ďalšími kanálmi predstavenia nové radu vozidiel je internetová komunikácia, médiá a približne 1 700 predajcov vozidiel Scania vo viac ako 100 krajinách. Predstavenie nových vozidiel Scania zahájil slávnostný večer v Paríži za prítomnosti viac ako 1 500 hostí.

Zdroj: Transservice/Scania

Foto: Scania