Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania predstaví novú generáciu nákladných vozidiel

Dňa 23. augusta 2016 Scania predstaví svoju novú generáciu nákladných vozidiel a prvé z odhalených noviniek budú určené pre segment európskej diaľkovej dopravy. Prvé odhalenie v tomto ponímaní znamená premiéru pre verejnosť dosiaľ najväčšej investície do nových produktov a služieb zo strany spoločnosti Scania, ktorá zároveň tento rok oslavuje svoje 125. výročie.

Scania predstavuje svoju novú ponuku v niekoľkých fázach s jasným zameraním na rôzne priemyselné odvetvia a segmenty zákazníkov. V dôkladne naplánovanom časovom harmonograme bude súčasná, dlhodobo uznávaná generácia nákladných vozidiel Scania paralelne predávaná s novou generáciou. Postupné zavádzanie novej generácie začne s aplikáciami pre segment európskej diaľkovej dopravy, ktorá bude neskôr nasledovaná ďalšími špecifikáciami ťahačov.

Spoločným menovateľom je fakt, že Scania vyvinula širokú škálu produktov a servisných riešení prispôsobených na mieru, ktoré dopravným spoločnostiam pomáhajú znížiť náklady na prevádzku a údržbu, a zároveň zvyšujú dobu prevádzkyschopnosti vozidla.

Scania si kladie za cieľ stať sa lídrom v oblasti udržateľnej dopravy, kde partnerstvo a digitalizácia bude hrať stále významnejšiu úlohu. Udržateľnosť je jedným z kľúčových slov nadchádzajúceho predstavenia novej generácie, pretože bude mať zásadný význam ako pre spoločnosť Scania, tak aj pre jej zákazníkov a ich zákazníkov – so Scaniou budú vždy konkurencieschopní.

„Práve teraz sme v záverečnej fáze prípravy predajnej a servisnej siete, ako aj európskych výrobných jednotiek na novú generáciu. V tejto chvíli neposkytujeme žiadne ďalšie informácie o mnohých inováciách, ktoré máme pripravené. Som ale presvedčený, že o tom, čo Scania 23. augusta 2016 predstaví, sa bude veľa hovoriť – a to ako v oblasti nášho priemyslu, tak i mimo neho,“ hovorí Christian Levin, Výkonný viceprezident pre Predaj a Marketing.

 

Zdroj: Transservice/ Scania

Foto: Scania