Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania dosiahla rekordný počet prijatých objednávok v 2. štvrťroku

Počet prijatých objednávok nákladných vozidiel značky Scania dosiahol v druhom štvrťroku rekordnú hodnotu 20 987 kusov. Spoločnosť Scania okrem iného získala niekoľko významných zákaziek a objednávok z Európy. V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka ide o zlepšenie. Dopyt v Rusku medzitým negatívne ovplyvnili nepokoje v regióne. Počet prijatých objednávok v Latinskej Amerike bol v porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka výrazne nižší.

Celkový počet objednávok nákladných vozidiel bol v druhom štvrťroku doteraz vôbec najvyšší a dosiahol 20 987 kusov, čo možno porovnať s hodnotou 20 694 kusov vozidiel za rovnaké obdobie roka 2013.

Počet prijatých objednávok v Európe sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2014 v niekoľkých krajinách zlepšil a dosiahol hodnotu 9 410 nákladných automobilov. V porovnaní s druhým štvrťrokom minulého roka to predstavuje pokles o šesť percent, ale treba uviesť, že dopyt bol v minulom roku charakterizovaný vysokou úrovňou objednávok v dôsledku nákupu nákladných vozidiel s emisnou normou Euro 5.

10408-030

Dopyt podporuje o niečo lepšia ekonomická situácia a nutnosť výmeny vozidiel. Počet prijatých objednávok v Latinskej Amerike zostáva na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom štvrťroku. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2013 klesol počet objednávok v Latinskej Amerike o 31 percent na 3 960 (5 757) kusov vozidiel, na čom sa podieľa nižší počet objednávok v Brazílii a Argentíne. V Brazílii boli počas druhého štvrťroka 2013 v porovnaní so začiatkom tohto roka o niečo atraktívnejšie dotácie na nákup nových vozidiel. V oblasti Eurázie počet objednávok významne poklesol v dôsledku nepokojov v regióne. V priebehu druhého štvrťroka zaznamenala spoločnosť v Eurázii objednávky na 760 (1 882) kusov nákladných vozidiel. Tento pokles možno pripísať predovšetkým Rusku. V Ázii počet prijatých objednávok výrazne vzrástol – v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom aj v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013. Vzostup súvisí s dopytom na Blízkom východe, celkový počet prijatých objednávok v Ázii predstavoval 5 611 (1 970) kusov.

V Afrike bol počet prijatých objednávok s druhým štvrťrokom 2013 a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stabilný. V Oceánii, konkrétne v Austrálii, počet prijatých objednávok v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013 vzrástol. Celkový počet objednávok v regióne Afriky a Oceánie vzrástol v porovnaní s druhým štvrťrokom 2013 o 12 percent na 1 246 (1 115) kusov. Počet prijatých objednávok vzrástol aj v porovnaní s prvým štvrťrokom 2014.
Vzhľadom k trendu dopytu plánuje spoločnosť Scania počas jesene zvýšiť výrobu v európskych výrobných závodoch. Znamená to vytvorenie určitého počtu nových pracovných miest.

Zdroj: Transservice, Scania

Foto: Scania