Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Scania dodá 15 nákladných vozidiel pre nemecké elektrifikované diaľnice

Spoločnosť Scania sa chystá dodať vozidlá pre tri nemecké elektrifikované diaľnice v rámci skúšobnej prevádzky. Rozhodnutie bolo prijaté v mene nemeckého Spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU) po uskutočnení verejnej súťaže.

Skúšobná prevádzka bude najskôr zahájená v Hesensku na diaľnici A5, kde bola dokončená päťkilometrová infraštruktúra elektrifikovanej diaľnice s nadzemným napájacím systémom v obidvoch smeroch. Ďalší elektrifikovaný úsek bude na diaľnici A1 do prístavu Lübeck so stacionárnou nabíjacou stanicou plánovanou v prístave. Očakáva sa, že tento diaľničný úsek bude otvorený v lete 2019. A konečne tretia elektrifikovaná diaľnica by mala byť začiatkom roku 2020 vybudovaná v Bádensku-Württembersku na časti spolkovej ceste B462.

15 nákladných vozidiel bude vybavených pantografovými zberačmi pre nabíjanie počas jazdy vyvinutými spoločnosťou Siemens, ktoré budú namontované na ráme za kabínou. Tieto nákladné vozidlá budú používané dopravnými spoločnosťami v rámci reálnych prepravných operácií. Dodanie prvého hybridného nákladného vozidla R 450 od spoločnosti Scania pre Hesensko je plánované na máj 2019. Okrem dodania nákladných vozidiel bude spoločnosť Scania zabezpečovať údržbu vozidiel a zber dát zo skúšobnej prevádzky.

Spoločnosť Scania bola už skôr vybraná ako partner v súbežnom výskumnom projekte vykonávanom spoločnosťou Volkswagen Group Research. Predpokladá sa, že hybridný model Scania R450 bude dodaný pre účely projektu vo februári a uvedenie do prevádzky prebehne na skúšobnej dráhe spoločnosti Siemens v blízkosti Berlína.

Druhé elektrifikované výskumné vozidlo bude dodané na jeseň 2019. Cieľom výskumného programu je snaha o analýzu a optimalizáciu koncepcie pohonnej jednotky, riadenie energie, hybridného prenosu, starnutie akumulátorov a chladiaceho systému novej generácie.

„Na rozdiel od osobných automobilov, ktoré zostávajú väčšinu dňa nehybne zaparkované, sú nákladné vozidlá dlhé hodiny nasadené v dopravných operáciách, pričom nutnosť zastavenia za účelom nabitia by mohla ich prevádzku veľmi narušovať. Elektrifikované diaľnice ponúkajú rozumné a efektívne nabíjanie počas cesty. Riešenie rovnako šetrí akumulátory a znižuje zaťaženie energetickej siete“ hovorí Magnus Höglund, vedúci oddelenia systému elektrifikovaných ciest v spoločnosti Scania.

Podľa niekoľkých štúdií sú elektrifikované diaľnice alternatívou, ktorá pomôže výrazne znížiť emisie CO2. Technológia elektrifikovaných ciest je jednou zo súčastí riešení udržateľnej dopravy spoločnosti Scania, ktoré sa teraz testujú na nemeckých cestách.

Zdroj, foto: Scania