Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Sadzby cestnej dane sa v roku 2016 meniť nebudú

Sadzby dane z motorových vozidiel (cestnej dane) sa v roku 2016 upravovať nebudú.

„Zmeny sadzieb dane z motorových vozidiel pre rok 2016 ministerstvo financií nepripravuje,“ uviedli z tlačového odboru rezortu financií. Od začiatku tohto roka sa totiž podľa ministerstva stanovili sadzby dane na úrovni krajov s priemerne najnižšími sadzbami. Tento status považuje rezort za vhodný ponechať aj v nasledujúcom roku.

Len od januára 2015 začala platiť novela zákona o dani z motorových vozidiel. Na základe nej je už cestná daň príjmom štátu a nie samosprávneho kraja a o jej výške rozhoduje vláda. Sadzby tak už nie sú rôzne v závislosti od kraja, ale sú jednotné na celom Slovensku. Samosprávam sa následne príjmy kompenzujú úpravou ich podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Rezort financií však v súvislosti s cestnou daňou pripravuje od januára novinku, ktorá má byť v prospech majiteľov áut. Daňovník, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude musieť v roku 2016 podávať daňové priznanie a komunikovať so správcom dane podľa miesta registrácie auta. Podá len daňové priznanie a všetko vybaví s jedným správcom dane v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste trvalého pobytu.

Zdroj, foto: Netky.sk