Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Ako sa vyhnúť správnym pokutám?

Pripomíname, že systém elektronického výberu mýta viaTOLL je povinný pre všetky vozidlá a jazdné súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, ako aj pre autobusy bez ohľadu na ich prípustnú celkovú hmotnosť. V prípade, ak užívateľ tento povinný elektronický poplatok neuhradí, podlieha správnej pokute.

Najčastejšie situácie pokutovania užívateľov:

 • Nezaregistrovanie vozidla v systéme viaTOLL
  Skontrolujte, či vaše vozidlo/vozidlá musia uhrádzať elektronické mýtne poplatky v systéme viaTOLL, vstupne ich zaregistrujte, a následne doplňte potrebné formality v niektorom Zákazníckom mieste. V prípade, ak disponujete vozidlovým parkom, uistite sa, či sú palubné jednotky viaBOX namontované vo všetkých vozidlách, ktoré to vyžadujú. Ak vaše vozidlo mení evidenčné číslo, napr. po vykúpení z lízingu, toto vozidlo musí byť v systéme viaTOLL preregistrované.
 • Nesprávna montáž palubnej jednotky viaBOX
  Dôkladne sa oboznámte s príručkou pripojenou k palubnej jednotke alebo si ju prevezmite z našej webovej stránky. Ak máte akékoľvek pochybnosti, môžete sa obrátiť na Telefonické zákaznícke centrum alebo navštíviť hociktoré Zákaznícke miesto.
 • Nesprávne určenie kategórie vozidla
  Kategóriu vášho vozidla alebo vozidiel vám pomôže určiť Klasifikátor. Nezabúdajte, že po pripojení/odpojení prívesu/návesu, kategória vozidla sa môže zmeniť – skontrolujte, či sa zmena kategórie vozidla po pripojení/odpojení prívesu/návesu týka vášho vozidla! Ak áno, pripomeňte vodičovi, že musíprepnúť viaBOX na režim jazdy s prívesom
 • Nedostatočný zostatok na účte užívateľa na uhradenie daného prejazdu (v prípade predplatných účtov)
  Priebežne kontrolujte výšku dostupný prostriedkov na vašom predplatnom účte! Pomôže vám v tom Zákaznícky panel, SMS služba a mobilná aplikácia.
  Systém viaTOLL overuje, či vozidlo prechádzajúce cez spoplatnený úsek cesty je povinné poplatok uhradiť, a ak áno – či poplatok za prejazd uhrádza správne. Právo kontrolovať vozidlá majú inšpektori Dopravného inšpektorátu Poľskej republiky.

V súlade s platnou legislatívou, správnu zodpovednosť za väčšinu priestupkov súvisiacich s elektronickým mýtom má majiteľ alebo vlastník vozidla, a nie ako to bolo predtým – vodič. Súčasne platí zásada, podľa ktorej tomu istému adresátovi sankcie nemôže byť udelená viac ako jedna pokuta za porušenie tej istej kategórie v priebehu jedného dňa.

Výška pokút, ktoré môžu byť udelené:

Priestupok: pojazdy_osobowe_z_przyczepa * ciezarowka_tir_1 ciezarowka_3_kola_1 Autobus_autokar ** Adresát sankcie (pokutovaná osoba)
porušenie povinnosti uhradiť elektronický mýtny poplatok 500 zł 1500 zł Majiteľ/vlastník vozidla
nastavenie nesprávnych údajov o kategórii vozidla v palubnej jednotke 250 zł 750 zł Vodič
používanie palubnej jednotky viaBOX iným spôsobom, na aký je určená 250 zł 750 zł Majiteľ/vlastník vozidla

* – osobné auto s prívesom, ak celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy je vyššia ako 3,5 t

** – iné vozidlá podliehajúce povinnosti elektronicky uhrádzať mýtne poplatky (vrátane vozidiel, ktorých celková prípustná hmotnosť nepresahuje 3,5 t, ktoré nie sú osobné vozidlá – napr. dodávky alebo osobné vozidlá registrované ako nákladné, ktorých celková prípustná hmotnosť po pripojení prívesu presahuje 3,5 t)

V súlade s poučením, ktoré sa nachádza na konci správneho rozhodnutia, každý užívateľ, ktorý je pokutovaný, má právo sa proti udelenej pokute odvolať doGITD v lehote 14 dní od dňa doručenia rozhodnutia o udelení pokuty. Formálne odvolanie sa od udelenej správnej pokuty je jediný spôsob, akým sa dá požiadať o zmenu rozhodnutia.

 

Zdroj: Transservice/Viatoll

Foto: Viatoll