Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Rozšírenie systému viaTOLL 2017

Podľa nariadenia vlády Poľskej republiky, 9. júla 2017 sa systém viaTOLL rozšíri o približne 360 km štátnych ciest. Je to ôsme rozšírenie systému a zahrnie nasledujúce úseky štátnych ciest:

 • na rýchlostnej ceste S8 – úsek od križovatky s okresnou cestou 2012B po uzol Mężenin (cca 16 km);
 • na rýchlostnej ceste S19 – úsek od uzla Lublin Sławinek po uzol Lublin Węglin (cca 9 km);
 • na štátnej ceste 24 – úsek od uzla Skwierzyna Południe po križovatku so štátnou cestou 92 v meste Pniewy (cca 53 km);
 • na štátnej ceste 50 – úsek od križovatky so štátnou cestou 92 v obci Kuznocin po križovatku s okresnou cestou 3835W v obci Guzów (cca 15 km);
 • na štátnej ceste 50 – úsek od križovatky s vojvodskou cestou 876 v obci Chudolipie po križovatku s vojvodskou cestou 683 v obci Dębówka (cca 42 km);
 • na štátnej ceste 50 – úsek od križovatky s okresnou cestou 2709W po križovatku s okresnou cestou 4201W (cca 47 km);
 • na rýchlostnej ceste 50 – úsek od križovatky s okresnou cestou 4204W po uzol Brok (cca 32 km);
 • na štátnej ceste 92 – úsek od križovatky s okresnou cestou 1258F v obci Boczów po križovatku s okresnou cestou 1225F v obci Poźrzadło (cca 21 km);
 • na štátnej ceste 92 – úsek od križovatky s okresnou cestou 1238F po križovatku s okresnou cestou 1211F v obci Myszęcin (cca 23 km);
 • na štátnej ceste 92 – úsek od križovatky s okresnou cestou 1217F po križovatku s vojvodskou cestou 305 (cca 34 km);
 • na štátnej ceste 92 – úsek od križovatky so štátnou cestou 14 v meste Łowicz po križovatku so štátnou cestou 50 v obci Kuznocin (cca 23 km);
 • na štátnej ceste 92 – úsek od križovatky so štátnou cestou 50 v meste Sochaczew po hranicu mesta Warszawa (cca 44 km).

Na nasledujúcej mape sú zaznačené nového úseky spoplatnených ciest:

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia, celková dĺžka úsekoch štátnych ciest spoplatnených elektronickým výberom mýta bude predstavovať približne 3660 km.

 

Zdroj: Transservice/Viatoll

Foto: Viatoll/Pixabay