Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Rozšírenie systému viaTOLL 2014 – Projekt nariadenia

Prebiehajúce práce na projekte nariadenia vlády Poľskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vo veci štátnych ciest alebo ich úsekov, na ktorých sa mýtne poplatky uhrádzajú elektronicky, ako aj sadzieb elektronického mýta. Projekt nariadenia predpokladá, že v roku 2014 do systému viaTOLL pribudne 264 km štátnych ciest, v tom približne 165 km diaľnic, približne 87 km rýchlostných ciest a približne 12 km štátnych ciest iných tried. Plánovaná realizácie rozšírenia sa má uskutočniť v dvoch etapách.

Prvá etapa je podľa projektu naplánovaná na 1. septembra 2014 a zahrnie približne 206 km ciest, v tom vybrané úseky na diaľniciach A1 a A4, na rýchlostných cestách S8, S14 a S19, ako aj na štátnej ceste 90.

Druhá etapa je podľa projektu naplánovaná na 1. októbra 2014 a zahrnie približne 58 km ciest, v tom vybrané úseky na diaľniciach A1 a A4.

Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie o tomto nariadení.

Podrobný zoznam úsekov, o ktoré sa systém viaTOLL rozšíri, nájdete v projekte nariadenia vlády Poľskej republiky pod odkazom.

Aktuálny zoznam spoplatnených úsekov, ako aj mapu spoplatnených ciest zahrnutých v systéme viaTOLL uvádzame dole nižšie.

viatoll_pl_toll

Zdroj: viatoll.pl