Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Prvé nákladné vozidlá s asistentmi zvlášť chrániacimi chodcov

Väčšina bezpečnostných systémov, od protiblokovacieho (ABS) až po asistenta udržiavania v jazdnom pruhu či núdzového brzdenia ABA (Active Brake Assist), slúžiacich najmä na zabránenie ťažkým nehodám na diaľniciach a rýchlostných cestách, zažila svoju premiéru vo vozidle značky Mercedes-Benz. Novú kapitolu ich vývoja otvárajú nákladné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz, ktoré využívajú ABA štvrtej generácie a asistenta odbočovania rozpoznávajúcich osoby, predovšetkým na ochranu v obciach najslabších účastníkov cestnej premávky, akými sú chodci a bicyklisti.

Od decembra 2016 dodávaný Active Brake Assist 4 ako prvý svojho druhu na svete upozorní vodiča na hroziacu zrážku s chodcami a súčasne automaticky iniciuje čiastočné brzdenie. Radar s dlhým dosahom tohto systému sníma v priamej línii pred nákladným motorovým vozidlom prekážky aj vozidlá na vzdialenosť až 250, motorkárov a cyklistov na vzdialenosť 160 a chodcov 80 metrov – v zábere uhla 18 stupňov. Radar s krátkym dosahom funguje od 70 metrov. V uhle do 120 stupňov sníma aj vozidlá a pohybujúcich sa chodcov po stranách vozidla. Automatické reakcie výstrahy a brzdenia po rozpoznaní osôb sa iniciujú až do rýchlosti vozidla 50 km/h. Reakcie výstrahy a brzdenia po rozpoznaní stojacich a pohyblivých prekážok (aj v noci, daždi a hmle) sa iniciujú v celom rozsahu rýchlosti od 0 až do 90 km/h.´

Ako prvé dostávajú nákladné vozidlá značky Mercedes-Benz tiež asistenta odbočovania s rozpoznávaním osôb. Asistent odbočovania je viacstupňový: najskôr informuje vodiča, keď sa v zóne varovania nachádza relevantný objekt. V druhom kroku varuje, ak vodič iniciuje alebo pokračuje v úkone, ktorý hrozí nebezpečenstvom zrážky. Ak sa v bočnej zóne kontroly nachádza pohybujúci sa objekt, vodič je informovaný vizuálne. V stĺpiku A na strane spolujazdca sa na úrovni očí vodiča rozsvieti žltý trojuholník zo svetelných diód. Trojuholník intuitívne pritiahne pozornosť vodiča na situáciu vedľa jeho vozidla a smerom k vonkajším zrkadlám na strane spolujazdca. V prípade nebezpečenstva zrážky sa uskutoční aj vizuálna a zvuková výstraha: svietidlo zo svetelných diód viackrát zabliká intenzívnejšou červenou farbou, po dvoch sekundách svieti červenou farbou trvalo. Pri hroziacej zrážke zaznie tiež výstražný tón cez reproduktor rádia na príslušnej strane vozidla.

Ak snímače pri odbočovaní zistia v dráhe vlečenej časti nákladného motorového vozidla aj stacionárnu prekážku ako semafor alebo stĺp verejného osvetlenia, takisto zaznie vizuálna a zvuková výstraha. Varovanie pred prekážkou vo vlečnej dráhe funguje v rozsahu rýchlostí 0 – 36 km/h. Ostatné funkcie asistenta odbočovania sú k dispozícii v celom rozsahu rýchlostí od 0 do 90 km/h. Asistent odbočovania zároveň podporuje zmenu jazdného pruhu napríklad pri obiehaní cyklistu mimo obce alebo zmene jazdného pruhu na viacpruhových komunikáciách. Systém má dva radarové snímače s krátkym dosahom na strane spolujazdca pred zadnou nápravou nákladného motorového vozidla. Zboku kontroluje zónu na šírku 3,75 m, pričom pokrýva kompletnú dĺžku nákladného vozidla (vrátane celej súpravy s pripojeným návesom alebo prívesom dĺžky do 18,75 m). Dosah snímačov je rozšírený až o dva metre smerom dopredu pred nákladné motorové vozidlo a jeden meter smerom dozadu za koniec návesu respektíve prívesu. Systém sa začne dodávať tiež od decembra 2016, najskôr pre určené konfigurácie vozidiel Actros a Antos.

 

Zdroj: Transservice/ Mercedes

Foto: Mercedes