Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Prvá nemecká diaľničná čerpacia stanica na vodík

Daimler, Linde a TOTAL dosiahli spoločne v rámci projektu Clean Energy Partnership (CEP) ďalší dôležitý krok v rámci celoštátneho rozvoja infraštruktúry na tankovanie vodíkového paliva (H2). Za prítomnosti pani Dorothee Bär, parlamentnej štátnej tajomníčky pri spolkovom ministerstve pre dopravu a digitálne infraštruktúry, bola dnes oficiálne otvorená prvá čerpacia stanica na vodíkové palivo v Nemecku, nachádzajúca sa priamo pri diaľnici. Nový čerpací stojan na H2 na diaľničnom odpočívadle pre kamióny Geiselwind na A3 medzi Würzburgom a Norimberkom, patriaci prevádzkovateľovi čerpacích staníc TOTAL, prepája doterajšie možnosti tankovania v metropolitných regiónoch Frankfurt nad Mohanom, Stuttgart a Mníchov a vytvára tak dopravný uzol pre elektromobily s palivovými článkami v južnom Nemecku.

Štátna tajomníčka pani Dorothee Bär objasnila vo svojom otváracom príhovore: „Elektromobily s vodíkovými palivovými článkami jazdia bez škodlivých emisií. Majú veľký jazdný dosah a natankovať sú schopné v priebehu niekoľkých minút. Vďaka súčinnosti politiky, vedy a priemyslu sa podarilo dosiahnuť, aby mobilita vozidiel na vodíkový pohon bola dnes na prahu svojho zavedenia na trh. Spoločne s priemyslom poskytneme do roku 2016 na výskum, vývoj a názorné predvádzacie akcie celkom 1,4 miliárd eur. V súčasnosti koncentrujeme našu pozornosť na vybudovanie infraštruktúry: do konca roka 2015 má byť v metropolitných regiónoch a pozdĺž hlavných dopravných osí postavených vyše 50 čerpacích staníc na vodíkové palivo. S novou čerpacou stanicou v Geiselwinde sme zase o krok bližšie k nášmu cieľu. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške jedného milióna eur na výstavbu tejto čerpacej stanice sú dobre investovanými peniazmi – pretože dobrá infraštruktúra je predpokladom reálneho presadenia sa tejto novej formy mobility!“

„Vytvorenie celoplošnej národnej siete infraštruktúry H2 je faktorom úspešnosti zavedenia elektromobilov s palivovými článkami na trh. Pretože len tak sa tieto vozidlá môžu stať „skutočnou“ alternatívou pre zákazníkov,“ to sú slová Prof. Dr. Herberta Kohlera, vedúceho odboru výskumu a trvalej udržateľnosti spoločnosti Daimler AG. „Naše investície smerujeme preto nielen do vývoja nasledujúcej generácie vozidiel, ale, ako jediný výrobca automobilov, aktívne aj do rozvoja celoplošnej siete čerpacích staníc v Nemecku.“

2

„Vďaka veľkému jazdnému dosahu vozidiel s palivovými článkami, ako aj vďaka ideálnej polohe tejto diaľničnej čerpacej stanice sa dostávame o  kus bližšie k celoštátnemu pokrytiu,“ vyjadril sa Markus Bachmeier, vedúci odboru Hydrogen Solutions spoločnosti Linde. „Preto nás naozaj teší, že sme s našou technológiou tankovania a s našim trvale udržateľným spôsobom výroby vodíka prispeli k tomuto dôležitému cieľu.“

Guillaume Larroque, riaditeľ čerpacích staníc TOTAL Nemecko, podčiarkuje: „Považujeme sa za priekopníka v oblasti budovania infraštruktúry čerpacích staníc na vodíkové palivo v Nemecku. Dokazujeme to svojou už vyše dvanásťročnou angažovanosťou v tejto oblasti. S otvorením Geiselwindu prevádzkuje spoločnosť TOTAL už sedem z 18 verejne prístupných čerpacích staníc na H2 v celom Nemecku – len na čerpacích staniciach TOTAL by dnes mohlo natankovať zelený vodík viac ako 1 000 vozidiel s palivovými článkami.“

Predseda predstavenstva Alexander Ruscheinsky spoločnosti Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V. (VEDA) (registrovaný spolok nemeckých prevádzkovateľov diaľničných odpočívadiel pre kamióny) počas otváracej slávnosti: „Prevádzkovatelia diaľničných odpočívadiel pre kamióny sa taktiež angažujú vo vývoji nových foriem mobility a sprístupňujú svoje zariadenia rôznym konceptom elektrického nabíjania. Preto je len logické, že aj prvý čerpací stĺp na vodík je umiestnený na diaľničnom odpočívadle pre kamióny v blízkosti diaľnice, koniec koncov, diaľničné odpočívadlá pre kamióny, ktoré zabezpečujú obidva jazdné smery a zároveň aj križujúce spolkové cesty a cesty prvej triedy, poskytujú z hľadiska nákladov výhodnú možnosť na efektívnu výstavbu nových napájacích sietí.“

Spoločnosť TOTAL investovala do Geiselwindu viac ako 250 000 eur a prevzala všetky náklady spojené s výstavbou a schvaľovacím konaním, ako aj manažovanie projektu na vytvorenie technického vybavenia pre vodíkové palivo, vrátane servisu a údržby.

Linde je so svojimi približne 90 čerpacími stanicami v 15 krajinách už niekoľko rokov vedúcou spoločnosťou v oblasti vodíkovej technológie. Vo Viedni je prevádzkovateľom celosvetovo prvej sériovej výrobne čerpacích staníc H2. Linde pritom využíva iónový kompresor IC90, ktorý sama vyvinula a ktorý navzájom spája výhody z hľadiska energetickej spotreby, údržby a hlučnosti.

Výstavba celoplošnej infraštruktúry čerpacích staníc na vodíkové palivo v Nemecku ide ruka v ruke s plánovaným rozmachom trhu pre vozidlá s palivovými článkami rôznych výrobcov. Čerpacia stanica Geiselwind je súčasťou plánu výstavby uvedeného do života v roku 2012, ktorého cieľom je rozšírenie siete H2 zo súčasných 18 na celkom 50 čerpacích staníc.

S 50 vodíkovými čerpacími stanicami bude v celospolkovom rámci umožnená celoplošná mobilita medzi územnými aglomeráciami pozdĺž hlavných dopravných osí v Nemecku. Na tomto pláne výstavby sa iniciatíva Daimler-Linde podieľa celkom na nových 20 staniciach H2 s investičným objemom celkovo okolo 20 mil. EUR.