Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Prevádzkovatelia zvyšujú od nového roka ceny trajektov

Od 1. januára 2015 dochádza na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ k sprísneniu limitných hodnôt pre obsah síry v lodných palivách.

Dôvodom zmeny je zníženie škodlivých účinkov emisií oxidu siričitého na človeka a životné prostredie. Prevádzkovatelia trajektov budú musieť používať palivá s obsahom síry maximálne 0,1%, alebo lode vybaviť špeciálnymi zariadeniami, tzv. skrubre, vďaka ktorým sa dosiahne zníženie emisií. Plánované opatrenie sa týka predovšetkým lodných spoločností prevádzkujú linky do Veľkej Británie, Škandinávie a Fínska.

Tieto opatrenia nakoniec vyvolajú zdraženie, ktoré bude prebiehať rôznymi formami a to hlavne od zmien kalkulácie palivových príplatkov cez zavádzanie nových príplatkov až po zmeny základných cien za prepravu. Podľa predbežných informácií sa ceny za prejazd vozidiel v dĺžke 17-19 metrov zvýšia v týchto destináciách približne o 20-30 EUR v závislosti od trasy a dĺžky vozidla.

V prístave Calais sa navyše očakáva zvýšenie prístavného poplatku, ktorý je súčasťou základnej ceny. Zároveň sa však významne zvýšia bezpečnostné opatrenia zabraňujúce vnikaniu utečencov do kamiónov pred vstupom do prístavu.

Zdroj: DKV, Transservice

Foto: Ilustračné, Internet