Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Premiéra: Prvé samostatne jazdiace nákladné vozidlo

Úplne samostatnou (autonómnou) jazdou sa vo svetovej premiére predstavil automobil budúcnosti: Mercedes-Benz Future Truck 2025.

Absolvoval ju na čiastkovom úseku diaľnice A14, v blízkosti nemeckého Magdeburgu, pri úplne realistických jazdných situáciách. Ako okrem iného konštatoval Dr. Wolfgang Bernhard, člen predstavenstva spoločnosti Daimler pre nákladné automobily a autobusy: „Future Truck 2025 predstavuje novú éru v nákladnej automobilovej doprave“. Najmä po diaľniciach a cestách vyššej triedy autonómne jazdiace nákladné vozidlá môže Daimler, za priaznivých legislatívnych podmienok, sériovo vyrábať už v polovici budúceho desaťročia.

Dr. Wolfgang Bernhard: „Future Truck 2025 predstavuje udržateľnejšiu prepravu, z ktorej profitujú v rovnakej miere hospodárstvo, spoločnosť a spotrebitelia. Nákladným automobilom Future Truck 2025 divízia Daimler Trucks nanovo potvrdzuje svoju rolu predjazdca v oblasti inovačných technológií a predstavuje novú éru v nákladnej automobilovej doprave. Na tomto trhu budúcnosti s atraktívnym potenciálom obratov a výnosov chceme byť číslom jeden.“

Future Truck 2025 využíva vysoko inteligentný asistenčný systém Highway Pilot (porovnateľný s autopilotom). Systém prepája nákladný automobil s celým okolím: od vodiča a špeditéra až po infraštruktúru a ostatných účastníkov dopravy. Pomocou neho jazdí vozidlo po diaľnici úplne samočinne, rýchlosťou až 85 km/h.

Podľa expertov z ProgTrans nákladná preprava v EÚ narastie v rokoch 2008 až 2025 približne o 20 percent. Takmer tri štvrtiny tovarov budú naďalej prepravované po cestách. Spolkové ministerstvo pre dopravu zároveň (len v samotnom Nemecku) predpovedá zvýšenie nákladnej prepravy zo súčasných 3,7 na takmer 5,5 miliardy ton v roku 2050. Autonómne vozidlá budúcnosti sú spôsobilé znižovať jej náklady a dopady na životné prostredie pri zvyšovaní plynulosti a bezpečnosti. Odbremenia vodičov od monotónnych činností, ktorí tak získajú čas na úlohy, vyhradené pre pracovníkov dispozície. Profesia vodiča nákladného automobilu (ktorých začína byť nedostatok) tak bude atraktívnejšia.

Riešenie v diaľkovej preprave: autonómne jazdiace nákladné auto
Future Truck 2025 ponúka riešenia a stavia pritom na komplexnom technologickom know-how spoločnosti Daimler. Už teraz je značka Mercedes-Benz predjazdcom v oblasti asistenčných systémov pre nákladné automobily v celom odvetví: tempomat s reguláciou odstupu, automatický asistent brzdenia, asistent riadenia stability alebo asistent udržiavania v jazdnom pruhu sú inštalované v státisícoch. Nový predvídavý tempomat Predictive Powertrain Control spája informácie o topografii a priebehu trasy s hnacím ústrojenstvom a zabezpečuje tak palivovo úsporný spôsob jazdy nákladného automobilu.
V nadchádzajúcich rokoch budú nákladné automobily vybavené ďalšími a ešte vylepšenejšími asistenčnými systémami. Navzájom komunikujúc umožnia vozidlu jazdiť v budúcnosti najmä po diaľniciach a cestách vyššej triedy bez zásahu vodiča. Tento vysokointeligentný asistenčný systém Highway Pilot možno porovnať s autopilotom – a tým v súčasnosti s azda najvyvinutejšou formou autonómnej mobility.

Optimalizované fázy zrýchlenia a brzdenia podporujú plynulý tok dopravy a znižujú spotrebu a emisie modelu Future Truck 2025. Súčasne možno presne kalkulovať časy prepravy. Navzájom komunikujúcim nákladným autám okrem toho stačí nižší vzájomný bezpečnostný odstup, čím zaberajú na ceste menšiu celkovú plochu. Riziko vzniku kolóny je nižšie, rovnako ako náklady v dôsledku jazdy v kolóne. Nižšie riziko nehody by mohlo vyústiť do nižšieho poistného, v dôsledku minimalizácie ľudských chýb zapríčiňujúcich nehody.

Autonómna jazda: šanca na budúci profil profesie vodiča
Systém Highway Pilot napokon výrazne zvýši hodnotu profilu profesie vodiča nákladného automobilu. Odbremení vodiča nielen od monotónnych činností a vodič tak získa čas na úlohy, ktoré boli doposiaľ vyhradené pre pracovníkov dispozície. Možnosti rastu od čisto vedenia vozidla až po riadenie prepravy sa tak stanú reálne. Profesia vodiča nákladného automobilu bude atraktívnejšia – systém autonómnej jazdy je preto aj odpoveďou na nedostatok vodičov.

Vo Future Truck 2025 sú okrem množstva nových komponentov použité aj dielce osvedčené v praxi – napríklad z oblasti osobných automobilov. Daimler tak opäť dokazuje schopnosť efektívneho prenosu technológie v rámci koncernu. Daimler Trucks ako prvý dodávateľ na svete zdokonalí autonómnu jazdu nákladných automobilov systémom Highway Pilot až po fázu sériovej výroby.

Zdroj: Transservice, Mercedes Benz,

Foto: Mercedes Benz

 

Fotogaléria Mercedes-Benz Future Truck 2025:

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025

press_1373_gallery_9419

press_1373_gallery_9420

press_1373_gallery_9422

press_1373_gallery_9423