Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Prejazd piatimi kontinentmi s Toyotou: Na rade je Afrika

Automobilka Toyota koncom augusta začne v Afrike piatu etapu projektu Prejazd piatimi kontinentmi. Cieľom projektu je spoznávať kultúry, rôzne typy podnebia a náročné podmienky, ktorým sú autá vystavované. Tím už prešiel Austráliu (2014), Ameriku (2015 a 2016) a Európu (2017).

Tentoraz sa do uvedeného projektu zapoja aj členovia z firiem Suzuki Motor Corporation, Hino Motors Ltd. a Toyota Auto Body Co., Ltd. Účastníci projektu tak dokážu ľahšie pochopiť potreby zákazníkov a zamyslieť sa nad tým, aké typy automobilov sú pre Afriku v najbližších rokoch najvhodnejšie.

SK 5 Cont Tab1

Komentár Akia Toyodu (prezidenta spoločnosti Toyota Motor Corporation)

Náš projekt „Prejazd piatimi kontinentmi“ vyšiel z myšlienky, že ak chceme vyrábať stále lepšie automobily, musíme lepšie pochopiť cesty na celom svete. Od začiatku projektu v roku 2014 sa zapojilo už 480 zamestnancov, ktorí absolvovali 350 dní jazdy na trase cez 89 tis. kilometrov naprieč tromi kontinentmi: Austráliou, americkým kontinentom (Severnou a Južnou Amerikou) a Európou.
Členovia projektu „Prejazd piatimi kontinentmi“ zanechali svoju obvyklú prácu a sami sa chopili volantu a zžívali sa s najrôznejšími cestami po celom svete. Niekedy išlo aj o cesty v mimoriadne náročných prírodných podmienkach. Potom sa vrátili späť do práce s bohatou zásobou novozískaných skúseností z reálneho sveta, aby si mohli položiť otázku: „Ako môžeme vyrábať stále lepšie automobily, ktoré dokážu vyčariť úsmev na tvárach našich zákazníkov?“ Vďaka tomuto projektu vzrástol celkový počet tých kolegov, do ktorých vkladám nemalé nádeje.

Tento rok budeme čeliť výzve afrických ciest. Počas jazdy Afrikou som v minulosti nadobudol pocite, že automobily tu nie sú len dopravným prostriedkom, ale skôr ide o nevyhnutnosť, ktorá ľuďom pomáha plniť každodenné úlohy a tiež chrániť ich životy.

Členovia tímu budú pri každodennom zdolávaní afrických ciest za volantom našich vozidiel premýšľať o tom, akým spôsobom, a do akej miery, sú tu automobily nevyhnutnosťou. Pevne verím tomu, že sa im podarí z prvej ruky odhaliť potenciál ukrytý v automobiloch a vrátia sa domov s novými poznatkami o tom, ako vyrábať stále lepšie automobily.

V tejto etape projektu „Prejazd piatimi kontinentmi“ privítame aj členov z firiem Suzuki, Hino a Toyota Auto Body, ktorí budú africký kontinent zdolávať spoločne s nami. Každá z týchto firiem sa v priebehu mnohých rokov špecializovala na niečo iné. Prekonávaním rovnakých ciest a ťažkostí ako jeden tím dokážeme spoločne odhaliť veci, ktoré sme predtým vôbec netušili a verím, že nám to pomôže dokonalejšie porozumieť tomu, aké cesty v Afrike vlastne sú.

Chcem, aby sme vytvárali stále lepšie automobily. Chcem sa postarať o to, aby automobily prinášali potešenie a ľudia ich mali radi. Mojím želaním je, aby sa členovia tímu s týmito ambíciami na afrických cestách čo najviac poučili a potom sa živí a zdraví vrátili domov. Mám veľkú radosť z pomyslenia na to, že potom spoločne pokročíme na ceste k vytváraniu stále lepších automobilov.

SK 5 Cont Tab2

 

Zdroj: Transservice/Toyota

Foto: Toyota