Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

POZOR: Nový mýtny systém v Slovinsku od 1. apríla 2018!

Prevádzkovateľ mýtneho DARS nahrádza doterajší mýtny systém v Slovinsku neobmedzeným systémom s názvom DarsGo.

Každé vozidlo nad 3,5 tony potrebuje od prechodu na nový systém vlastnú palubnú jednotku (OBU)! Všetky vozidlá musia byť registrované pre nový mýtny systém.

Predseda správnej rady DARS d.d. dr. Tomaž Vidic poukázal na to, že v Slovinsku sa zavedenie elektronického mýta zaviedlo na desať rokov a že posledná tretia výzva na výber operátora systému bola úspešná. Podľa jeho slov to naznačuje zložitosť projektu. Pripomenul, že Slovinsko je prvou európskou krajinou, ktorej fungovanie systému na mýtnych bránach pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3500 kg prepne do elektronického mýtneho systému. Ostatné európske krajiny, ktoré zaviedli podobný systém, už predtým používali vignety pre nákladné vozidlá alebo vôbec neúčtovali diaľnice. Z tohto dôvodu nemali rovnaké finančné riziko ako Slovinsko.

„Nový systém bude zriadený, keď budeme 100% istý, že funguje správne a spoľahlivo a očakáva sa, že začne na konci prvého štvrťroku roku 2018,“ zdôraznil Dr. Vidic. Všetky portály mýta boli nainštalované a Dars už získal potrebný počet zariadení DarsGo pre elektronické mýto. Distribúcia zariadení a registrácia užívateľov nového systému čoskoro začne, dodal.

Registrácia bude možná na webovom portáli DarsGo alebo v niektorej z mnohých služieb DarsGo. Sedem staníc DarsGo vlastnenej DARS začne s registráciou používateľov na začiatku novembra 2017 a na začiatku roku 2018.

Na záver vyzvala spoločnosť Dars všetkých cestných dopravcov, aby si čo najskôr zabezpečili registráciu, čím sa pred zavedením nového systému vyhnú očakávaným zdržaniam na registráciu.

Zdroj: Transservice/Dars.si

Foto: Dars.si/Internet