Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

POZOR NOVINKA: Minimálna MZDA v Holandsku!

Ďalšou krajinou, ktorá zaviedla smernicu o vysielaní pracovníkom sa stalo Holandsko. Tento holandský zákon dostal názov WagwEU.  Zákon nadobudne platnosť od 01.marca 2020

NA KOHO SA ZÁKON VZŤAHUJE :

Nákladná doprava

  1. Na vodičov pracujúcich v Holandsku a vykonávajú činnosti súvisiace s prepravou tovaru, pokiaľ sa jedná o kabotáž alebo medzinárodnú dopravu (nakládka alebo vykládka v Holandsku).
  2. Samostatne zárobkovo činné osoby musia tiež oznámiť svoju činnosť v Holandsku!

Taktiež bude potrebné vymenovať kontaktnú osobu v Holandsku, ktorá bude môcť komunikovať s holandským inšpektorátom.

Povinnosti WagwEU sa týkajú iba spoločností so sídlom v EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku!

Osobná preprava: Pri osobnej preprave sa vyžaduje nahlásiť pracovníkov, iba ak vykonávajú kabotáž

Keďže TRANSSERVICE pozorne sleduje najnovšie informácie holandskej vlády týkajúce sa povinností zákona o minimálnej mzde, ktoré sa vzťahujú na odvetvie dopravy WagwEU, dostávame každý deň nové informácie o požiadavkách, ktoré by našim klientom umožnili splniť nové holandské pravidlá.

Pre vodičov starších ako 21 rokov platí mzda:

  • 36 hodinový pracovný týždeň 10,60 €
  • 38 hodinový pracovný týždeň 10,05€
  • 40 hodinový pracovný týždeň 9,54€

V prípade záujmu o viac informácií alebo samotnej registrácie Vašej spoločnosti nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika