Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Povolenie všeobecnej výnimky na 17. novembra 2020

Prezídium Policajného zboru

 

povoľuje

 

všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

 

17. novembra 2020.

 

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a na cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, je na území Slovenska.

 

Povolením tejto výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Zdroj: MV SR