Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Povinná registrácia vozidla do ekologickej zóny v Bruseli!

Pred vjazdom do belgickej ekologickej zóny (LEZ) Brusel je povinná registrácia zahraničných vozidiel.

Od 01.01.2018 platí v Bruseli povinná registrácia LEZ a je platná 24 hodín denne 7 dní v týždni, ktorá zároveň aj vylučuje mnoho druhov vozidiel a EURO tried.

Registráciu má na zodpovednosť každá obec/mesto zvlášť, nakoľko LEZ má rôzne pravidlá.

Low Emission Zone (LEZ) zahŕňa 19 obcí regiónu. Týka sa to územia o rozlohe 161km² s cca. 1,2 miliónov obyvateľov. Ekologická zóna je na západe a severe ohraničená cestou E19, na východe cestou E40 a na juhu obcou Watermael-Boitsfort. Na cesty E19 a E40 sa obmedzenia LEZ Brusel nevzťahuje. Netýka sa ani štyroch parkovísk Park & Ride na hraniciach ekologickej zóny.

Zákaz vjazdu majú dieselové vozidlá EURO triedy 0 a 1. Povolený vjazd majú len s ekologickým lístkom, ktorý je možné získať maximálne na 8 kalendárnych dní v roku.

Zákaz vjazdu sa netýka motoriek a mopedov triedy L, nákladných automobilov triedy N2 a N3, obytných automobilov a Oldtimer starších 30 rokov. Týka sa to vozidiel kategórie N1, M1,M2,M3.

V rokoch 2019, 2020, 2022 a 2025 sa budú  postupne sprísňovať pravidlá vjazdu do LEZ pre dieselové automobily. To isté sa bude týkať benzínových automobilov v rokoch 2019 a 2025.

Kontrola dodržiavania predpísaných pravidiel prebieha pomôcť ANPR kamier. V prípade nedodržania pravidiel sú udeľované vysoké peňažné pokuty 150-350 euro.

Ak chcete predísť pokutám kontaktujte nás a registráciu vstupu do ekologickej zóny v meste Antverpy alebo Bruselu Vám zabezpečíme.

 

Pri objednávke pošlite aj kópie technických preukazov od vozidiel.

 

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk