Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Povinná registrácia vozidla do ekologickej zóny v Belgicku!

Vstup do belgickej ekologickej zóny v meste ANTVERPY.

Pred vjazdom do belgickej ekologickej zóny (LEZ) je povinná registrácia zahraničných vozidiel.

Registráciu má na zodpovednosť každá obec/mesto zvlášť, nakoľko LEZ má rôzne pravidlá.

Pre vstup do konkrétnej zóny, je potrebné splniť pravidlá podľa EURO triedy. Pokiaľ vozidlo nesplní pravidlá a nie je mu umožnený vjazd, je možnosť si zakúpiť dodatočný ekologický lístok, ktorý vozidlu napriek tomu za určitých okolností umožní vjazd do zóny.

Registrácia v určitej ekologickej zóne nie je prenosná na inú ekologickú zónu a taktiež ani ekologické lístky.

V prípade nedodržania pravidiel sú udeľované vysoké peňažné pokuty 150-350 euro.

Upozornenie: Od 01.01.2018 vstupuje do platnosti aj ekologická zóna v Bruseli.

Mesto Brusel sa zatiaľ rozhodlo, že registrácia nebude nutná do 31.05.2018 a taktiež ani možná. Povinnosť nastane od 01.06.2018.

Ak chcete predísť pokutám kontaktujte nás a registráciu vstupu do ekologickej zóny v meste Antverpy Vám zabezpečíme.

Pri objednávke pošlite aj kópie technických preukazov od vozidiel.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk

Najčastejšie otázky:

Mohli by ostatné flámske mestá presadzovať aj LEZ?

Flámska legislatíva LEZ sa vzťahuje na celé Flámsko. Brusel aj Ghent oznámili, že LEZ budú uplatňovať od roku 2018 a 2020.

Ako dlho trvá platnosť registrácie?

Platnosť registrácie je do roku 2024, pokiaľ nenastane zmena v zákone.

Ako zistím, či moje auto môže vstúpiť do LEZ?

Vaše vozidlo musí splniť niekoľko podmienok pre vstup do LEZ. Euronorma vášho vozidla určuje, či môže vaše vozidlo vstúpiť do LEZ. Táto európska environmentálna norma pre vozidlá je vyjadrená číslom. Čím vyššia je Euronorma, tým sú emisie nižšie.

Ako mesto vie, či moje auto má filter?

Mesto Antverpy môže skontrolovať, či je vozidlo povolené do zoznamu LEZ. Tento zoznam je založený na databáze registrovaných vozidiel.

Prečo nie je okružná cesta v Antverpách zahrnutá do LEZ?

Preprava na Antverpskom okruhu prispieva k celkovému znečisteniu ovzdušia v Antverpách. Mestská rada však nemá právomoc nad diaľnicami alebo na okruhu v Antverpách. Flámska vláda v súčasnosti pripravuje schému spoplatňovania mýta pre nákladné vozidlá a schému pre osobné automobily s cieľom znížiť dopravu na okruhu a / alebo zvýšiť jej životné prostredie.

LEZ je navrhnutý tak, aby zlepšoval kvalitu miestneho ovzdušia. Cieľom je predovšetkým znížiť škodliviny, ako sú častice a elementárny uhlík (sadze). Tieto emisie sa vdychujú najmä zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky, ako sú cyklisti a chodci, ktorí sa pohybujú vedľa ciest v zóne. Zavedenie systému LEZ má podstatný vplyv na kvalitu ovzdušia na miestnej úrovni.

Ako rýchlo môžem vstúpiť do programu LEZ po odoslaní žiadosti?

Po odoslaní žiadosti (a zaplatili ste) administráciu spracováva 10 dní.

Ako sa uplatňuje LEZ? Príklad.

Pri vstupe do ekologickej zóny je evidenčné číslo vozidla kontrolované kamerovým systémom. Ak vozidlo nie je registrované, bude mu odoslaná pokuta.