Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Polícia nepovolila dojazd pre nákladné vozidlá počas 5. júla

Prezídia Policajného zboru tento rok na sviatok 05. júla 2017 nepovolilo všeobecnú výnimku pre všetky nákladné vozidlá,

podľa § 140 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zdroj: Transservice/PPZ SR

Foto: Internet