Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Pokuty za mýtne priestupky a správne delikty sa opäť znížia

Výška pokút za mýtne priestupky a správne delikty by sa mala opäť znížiť.

Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za Smer-SD Maroš Kondrót a Andrej Kolesík v novele zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Cestní nákladní dopravcovia majú za nezaplatenie mýta uhradiť pokutu najviac 1 050 eur namiesto súčasných 2 250 eur a v blokovom konaní 700 eur namiesto 1 500 eur. Sankcia za odmietnutie uhradiť mýto pri vyzvaní počas kontroly má klesnúť z 3 000 eur na 2 000 eur a v blokovom konaní z 2 000 eur na 1 000 eur.

Poslanecký návrh novely zákona o výbere mýta, o ktorom bude rokovať parlament na marcovej schôdzi, je výsledkom rokovaní ministerstva dopravy, Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska s predkladateľmi. „Na týchto rokovaniach bolo nosnou témou, popri množstve ďalších tém, zníženie pokút za tzv. mýtne delikty. Záverečný výstup týchto rokovaní je dohoda, ktorej vyústením je práve táto novela,“ informoval agentúru SITA Kolesík. Ministerstvo dopravy po diskusii s poslancami, členmi parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti, súhlasilo s urýchlením prijatia týchto zmien predložením novely prostredníctvom poslaneckého návrhu.

Napríklad, vodiči jazdiaci bez palubnej jednotky vo vozidle by mali uhradiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur a pri platbe na mieste 50 eur až 700 eur. To by podľa návrhu poslancov malo platiť len v prípade, ak je vozidlo na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou mýta, teda na cestách I. triedy a cestách II. a III. triedy, a nemá palubnú jednotku. Pokuta za neoprávnené manipulovanie s palubnou jednotkou, alebo neoprávnené zasahovanie do nej má byť 1 000 eur a v blokovom konaní 700 eur. Za umiestnenie alebo používanie palubnej jednotky vo vozidle v rozpore s pravidlami má byť sankcia 20 eur až 100 eur a pri úhrade na mieste 10 eur až 80 eur.

„V súčasnosti platné sadzby pokút za porušenie právnych predpisov na úseku mýta boli nastavené s dôrazom na ich preventívny a odstrašujúci účinok pre prípadných porušovateľov. Po úspešnom zabehnutí systému elektronického výberu mýta, je možné prikročiť aj ku korekciám výšky týchto pokút,“ vyplýva z dôvodovej správy k novele. Pôvodné nastavenie výšky pokút podľa Kolesíka malo v niektorých prípadoch negatívny vplyv na platobnú disciplínu prevádzkovateľov vozidiel a vodičov pri uhrádzaní pokút a ich následnú vymožiteľnosť. „Znížením sadzieb pokút sa očakáva aj zvýšenie ochoty uhrádzať uložené pokuty, pretože prevádzkovatelia vozidiel nebudú hľadať možnosti a obštrukcie ako sa vyhnúť pokute,“ predpokladá poslanec. Očakáva tiež zvýšenie efektivity a skrátenie správnych konaní, keďže sa zníži administratívna záťaž okresných úradov.

Napriek zníženiu výšky pokút sa podľa Kolesíka nepredpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ministerstvo vnútra totiž v súčasnosti pripravuje vnútorné organizačné zmeny s cieľom zabezpečiť adekvátne personálne zabezpečenie. Zvýši sa počet policajtov aj na kontrolu výberu mýta a zároveň ministerstvo dopravy spolu s rezortom vnútra a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. plánuje zintenzívniť kontrolu.

„Predpokladá sa, že sa zvýši percento úhrady pokút v blokovom konaní, keďže pôjde o sumu, ktorú vedia vodiči častejšie uhradiť priamo na mieste,“ uviedol Kolesík. „Zvýši sa zrejme aj počet uhradených pokút od zahraničných dopravcov, u ktorých je v súčasnej dobe, vzhľadom na aktuálnu výšku pokút, ich vymožiteľnosť cez okresný úrad takmer nulová,“ uzavrel poslanec. Zákon o výbere mýta, ktorý je účinný od 1. januára 2014, zvýšil výšku pokút, keďže predošlé zníženie sankcií viedlo k nárastu priestupkov.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk