Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Počet cestujúcich na Letisku Bratislava vzrástol o 23 %

Letisko M. R. Štefánika vybavilo v máji 130 989 cestujúcich, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená nárast o 23 %.

Počet pasažierov za prvých päť mesiacov tohto roka podľa letiska dosiahol 549 785 a medziročne vzrástol o 31 %. Bratislavské letisko zaznamenalo výrazné zvýšenie vybavených cestujúcich piaty mesiac po sebe, teda od začiatku roka.

„Nami zvolená obchodná a marketingová stratégia prináša svoje ovocie. Trend rastu počtu cestujúcich na bratislavskom letisku v desiatkach percent sa ukazuje, a to aj v porovnaní s okolitými krajinami regiónu, nielen ako jeden z najvyšších, pritom stabilný, ale i historicky jeden z najvýraznejších,“ povedal v stredu generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík. „Bez ohľadu na zložitú a neustále sa meniacu geopolitickú situáciu, ktorá ovplyvňuje hlavne dovolenkovú sezónu, zostávame aj naďalej optimistami a svojej stratégii plne veríme,“ dodal.

Letisko zaznamenalo v máji celkovo 2 256 pohybov lietadiel, čiže odletov a pristátí, čo je medziročne o 12 % viac. Zároveň vybavilo v piatom mesiaci 1 820 ton leteckého nákladu pri raste o 1 % v porovnaní s minuloročným májom. Množstvo pohybov lietadiel sa za päť mesiacov zvýšilo o 13 % na 9 130 a objem leteckej nákladnej dopravy o 12 % na 8 052 ton.

Letisko v Bratislave v minulom roku vybavilo spolu 1 564 311 cestujúcich a ich počet oproti roku 2014 vzrástol o 15,4 %. Išlo o prvý medziročný nárast pasažierov letiska od roku 2008, kedy jeho bránami prešlo rekordných 2 218 545 ľudí. Minuloročné zvýšenie počtu pasažierov bolo zároveň prvé dvojciferné od roku 2006, kedy ich medziročne pribudlo 46 %. Letisko zároveň zaznamenalo 24 622 pohybov lietadiel, čo bolo medziročne o 14,6 % viac. Objem nákladnej prepravy dosiahol 21 098 ton a medziročne vzrástol o 8,5 %.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.

Zdroj, foto: Netky.sk