Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

P3 zahájila špekulatívnu výstavbu v Rumunsku

Spoločnosť P3, vlastník, developer a správca logistických nehnuteľností s celoeurópskou pôsobnosťou, špekulatívne stavia vo svojom rumunskom parku P3 Bucharest novú logistickú nehnuteľnosť. Sklad s rozlohou 28 000 m2 je prvou budovou po akvizícii parku P3 Bucharest na začiatku tohto roka, ktorú spoločnosť P3 v Rumunsku vybuduje. Výstavba novej budovy v tomto najväčšom priemyselnom parku v Rumunsku bola spustená koncom septembra.

Park so strategickou polohou približne 13 km západne od centra Bukurešti v súčasnosti disponuje prenajímateľnými plochami s výmerou 215 000 m2 a je plne obsadený. Okrem toho zahŕňa 40 hektárov pozemkov, na ktorých je možné vybudovať približne 160 000 m2 ďalších priestorov s jednotkami s veľkosťou 5 000 m2 až 50 000 m2. Nová budova, ktorej výstavba má byť dokončená v apríli 2016, vznikne na parcele s plochou 6 hektárov.

„Rýchly rast rumunského logistického trhu vyústil do obsadenia skladových priestorov v takom mimoriadnom rozsahu, že miera neobsadenosti v Bukurešti a okolí spadla iba na 5 %,“ hovorí Ian Worboys, generálny riaditeľ spoločnosti P3. „Vybudovaním tejto nehnuteľnosti na špekulatívnej báze dokážeme okrem výstavby na mieru (BTS – Build-To-Suit) našim zákazníkom ponúknuť aj priestory dostupné na okamžité nasťahovanie. Tento projekt jasne dokazuje náš záväzok voči Rumunsku, kam sme prvýkrát vstúpili v roku 2010. Sme tu preto, aby sme investovali a rástli v reakcii na potreby nášho veľkého portfólia európskych zákazníkov, ktorí vyžadujú kvalitné budovy a služby s pridanou hodnotou. Expertíza spoločnosti P3 v oblasti priemyselných nehnuteľností v celej Európe spolu s porozumením špecifikám regiónu strednej a východnej Európy a výbornou znalosťou rumunského trhu nám to umožní dosiahnuť,“ dodal.

Nová nehnuteľnosť bude jednou z budov novej generácie spoločnosti P3 vybudovaných v súlade s požiadavkami prísnych európskych noriem v oblasti dopadov na životné prostredie a bude prinášať prevádzkové úspory. P3 preto teraz skúma možné riešenia v oblasti energetických úspor a udržateľných technológií, ako je napríklad LED osvetlenie, energeticky úsporný plášť budovy z kompozitných panelov, úsporné technológie pre spotrebu vody a komplexný systém správy budovy.

Peter Bečár, riaditeľ P3 pre strednú a východnú Európu a riaditeľ P3 pre Rumunsko, uviedol: „Rozšírenie nášho úspešného parku P3 Bucharest nám umožní uspokojiť dopyt po veľkých a udržateľných distribučných priestoroch na rýchlo rastúcom rumunskom trhu. Veríme, že táto stratégia bude pre zákazníkov atraktívna.“

Laurentiu Duica, vedúci oddelenia prenájmov spoločnosti P3 v Rumunsku, dodáva: „Na získaní potrebných stavebných povolení pre výstavbu na zvyšných pozemkoch v rámci parku P3 Bucharest sme začali pracovať krátko po dokončení akvizície parku. Zabezpečenie týchto dokumentov s predstihom znamená, že dokážeme rýchlo reagovať na dopyt zákazníkov po nových priestoroch na mieru a dobu realizácie novej budovy znížiť iba na 5 až 6 mesiacov. Na tom, aby sme tento projekt dostali na správnu cestu, sme usilovne pracovali. Veríme, že tým ešte ďalej zvýšime atraktivitu parku pre nových zákazníkov, a tak zabezpečíme aj optimálne podmienky pre vytvorenie nových pracovných miest v regióne.“

Park P3 Bucharest disponuje priamym nájazdom na novú diaľnicu A1, ktorá spojí rumunskú metropolu so západnou časťou krajiny, a je z tejto diaľnice dobre viditeľný. Park sa nachádza v blízkosti bukureštského okruhu, ktorý poskytuje jednoduché spojenie do jej šiestich mestských častí, na 22 km vzdialené Medzinárodné letisko Henriho Coanda a na diaľnicu A2.

Zdroj: Transservice/P3

Foto: P3