Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

P3 kúpila české logistické portfólio za 523 miliónov eur

PointPark Properties (P3), vlastník, developer a správca európskych priemyselných nehnuteľností, uzavrel dohodu o kúpe logistických nehnuteľností a priľahlých pozemkov určených k ďalšej výstavbe v Českej republike s celkovou výmerou 627 000 m2 od dvoch fondov spravovaných spoločnosťami Tristan Capital Partners a VGP za 523 miliónov eur. Transakcia nasleduje po akvizíciách v Taliansku z minulého mesiaca a ďalších zo začiatku tohto roka.

P3 kupuje 11 logistických parkov, ktoré tvoria 58 skladov a priľahlé pozemky s možnosťou výstavby ďalších 125 000 m2. Po dokončení tejto akvizície, ktorá je podmienená splnením zmluvných podmienok a rovnako podlieha schváleniu zo strany regulatórnych orgánov, bude môcť P3 ponúknuť zákazníkom skladové priestory s rozlohou presahujúcou 2 400 000 m2 v kontinentálnej Európe.

Generálny riaditeľ P3 Ian Worboys uviedol: „Táto investícia vychádza z našej stratégie rastu a posilňuje pozíciu firmy ako jedného z najvýznamnejších európskych vlastníkov logistických areálov. Česká republika je pre nás v tomto smere strategickým trhom, pretože sa nachádza na križovatke hlavných dopravných trás medzi západnou, strednou a východnou Európou. Nehnuteľnosti, ktoré touto transakciou získavame, sú umiestnené v tých najlepších logistických lokalitách a patria medzi najmodernejšie v Európe. Vďaka spojeniu týchto nových a našich existujúcich nehnuteľností tak P3 aktuálne vlastní jednu z najväčších sietí logistických parkov v celej Európe a svojej rozsiahlej zákazníckej základni môže poskytnúť ešte širšiu ponuku v oblasti priemyselných nehnuteľností.“

Logistický park v pražských Horných Počerniciach, ktorý predstavuje vôbec najväčší park v Českej republike, tvorí zhruba polovicu portfólia, na kúpe ktorého sa spoločnosť P3 dohodla. Park Horní Počernice sa teší vysokému dopytu zo strany rôznych nájomcov vrátane retailových spoločností, najmä však tých, ktoré pôsobia v oblasti e-commerce, pretože ponúka priamy prístup do centra Prahy (10 minút jazdy z parku). Navyše umožňuje vynikajúce dopravné spojenie do celej Českej republiky, Nemecka a Poľska, a to vďaka pražskému mestskému okruhu. Súčasťou parku sú taktiež pozemky s povoleniami pre ďalšiu výstavbu na mieru (tzv. BTS) s rozlohou 69 000 m2.

Zvyšnú časť získaného portfólia tvorí 27 skladových nehnuteľností triedy A, ktoré sú rozmiestnené po celej Českej republike, a to na strategických miestach, ako je Plzeň, Liberec, Hradec Králové či Olomouc. I tieto logistické parky disponujú vynikajúcim dopravným spojením do Nemecka, Poľska a na Slovensko, a sú využívané širokou škálou nájomcov, pričom veľké množstvo z nich tvoria významní dodávatelia z oblasti európskeho automobilového priemyslu.

Zdroj: Transservice/Dachser/PointPark Properties

Foto: PointPark Properties/VGP