Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Opravy ciest I. triedy môžu stáť predbežne 5,1 mil. eur

Slovenská správa ciest (SSC) plánuje veľkoplošné opravy vozoviek na cestách I. triedy. Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na dva roky je 5,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ako vyplýva z výzvy na predkladanie ponúk, zákazka je rozdelená na štyri časti podľa pôsobnosti regionálnych organizačných zložiek Slovenskej správy ciest. Otváranie ponúk je plánované 13. októbra, rozhodovať bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom najnižšia cena má relatívnu váhu 80 zo sto bodov.

Uchádzači majú preukázať, že v rokoch 2011 až 2013 dosiahli na cestných stavbách pri sanácii krytov vozoviek obrat v celkovej výške aspoň 7,5 mil. eur. Požadovaný objem uskutočnených prác v uplynulých troch rokoch je 5,1 mil. eur bez dane. Aspoň dve stavby musia mať vyššiu hodnotu ako 1 mil. eur bez dane.

Cieľom opráv je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozoviek a predĺženie životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok určených v súťažných podkladoch.
Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje takmer 3 500 kilometrov ciest I. triedy, jej generálne riaditeľstvo je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky Investičná výstavba a správa ciest majú zastúpenie v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ilustračné, internet