Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Od 1. októbra 2014 nové cesty viaTOLL

Pripomíname, že od 1. októbra 2014 pribudnú do systému viaToll nové úseky spoplatnených ciest. Sú to úseky na diaľnici A1 Włocławek-západ – Kowal a na diaľnici A4 Dębica-východ – Rzeszów-sever. Týmto rozšírením pribudne 58 nových spoplatnených kilometrov.
Podrobný zoznam úsekov, ktoré sú zahrnuté v systéme viaTOLL, nájdete v nariadení vlády Poľskej republiky, ktoré nájdete pod odkazom. Aktuálny zoznam spoplatnených úsekov, ako aj mapu spoplatnených ciest patriacich do systému viaTOLL, nájdete pod odkazom mapa.

Zdroj: Transservice/Viatoll

Foto: Viatoll