Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Obnova ciest I. triedy môže stáť predbežne 179 mil. eur

V rámci projektu zameraného na stavebno-bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy bude v tomto roku zmodernizovaných 23 kritických úsekov ciest v dĺžke 168 kilometrov.

Predpokladané náklady celého projektu sú 179 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a budú financované z peňazí Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava (OPD) 2007 – 2013. Slovenská správa ciest plánuje modernizáciu vybraných úsekov ciest I. triedy uskutočniť v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom a v Trenčianskom kraji.

„Rezort dopravy si plne uvedomuje význam ciest I. triedy, pretože na týchto cestách sa realizuje približne polovica všetkých dopravných výkonov na Slovensku,“ povedal v stredu minister dopravy Ján Počiatek v Prievidzi na otvorení projektu v Trenčianskom kraji. Viac áut na hlavných cestných ťahoch si podľa neho vyžaduje modernizáciu a rozširovanie kapacít cestnej siete. Cesty I. triedy svojou kapacitou už v súčasnosti v mnohých úsekoch nepostačujú a sú v zanedbanom stave.

Stavebno-bezpečnostné úpravy podľa ministerstva dopravy zároveň zvýšia bezpečnosť cestnej premávky. „Cesty sa budú rozširovať, stavať mimoúrovňové križovatky, odstránia sa lokality, kde sa vyskytovali časté nehody, zvýši sa dopravná priepustnosť, a tým budú vytvorené lepšie podmienky pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedol rezortný hovorca Martin Kóňa.

Na úsekoch budú umiestnené nové zvodidlá so zvýšenou úrovňou zachytenia, energeticky absorpčné koncovky, tlmiče nárazov, ako aj nové retroreflexné a LED dopravné gombíky. Do projektu boli vybrané úseky, ktoré sú na transeurópskych cestných koridoroch a stavebné práce budú trvať do konca tohto roka.

„Ambíciou ministerstva dopravy je aj naďalej zabezpečovať financovanie pre tieto aktivity, preto sa v indikatívnom zozname projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na programové obdobie 2014 – 2020 nachádzajú podobne zamerané projekty v hodnote 218 mil. eur,“ uviedol Kóňa. Do roku 2020 by malo byť zmodernizovaných a postavených takmer 300 km ciest I. triedy.

V rámci projektu Stavebno-bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy boli doteraz podpísané zmluvy na modernizáciu úsekov ciest I. triedy v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji v objeme takmer 56 mil. eur vrátane DPH. Projekt je rozdelený na deväť samostatných verejných obstarávaní na zhotoviteľov prác.

Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán OPD k 16. marcu zakontrahovalo 480,3 mil. eur na modernizáciu 25 úsekov ciest I. triedy v dĺžke takmer 542 km. V rámci toho v roku 2013 skončila realizácia projektov eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom a v Košickom kraji v dĺžke 329 km za takmer 59 mil. eur. V roku 2011 bolo zrekonštruovaných 98 km ciest I. triedy v rámci projektu zameraného na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov za 10,2 mil. eur.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Netky.sk