Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Obmedzenie parkovania nákladných vozidiel v Dánsku

Dánska správa ciest oznámila, že od 1.7.2018 vláda obmedzila parkovanie nákladných vozidiel na národnej diaľničnej sieti (v servisných zariadeniach – parkoviskách a priľahlých priestoroch diaľnice) na max. 25 hodín.

Časové obmedzenie zahŕňa dánsku diaľničnú sieť, 90 národných poskytovateľov služieb.

Pokuty od roku 2019 budú podstatne vyššie, zmena zákona sa očakáva od roku 2019. Pri prekročení obmedzenia pri vstupe a výstupe z diaľnice alebo zo servisného zariadenia budú prebiehať kontroly.

Očakávané zvýšenie pokút za prekročenie času z 510 DKK sa zvyšuje na 2000 DKK počas vstupu a ukončenia cesty. Pokuta za nelegálne parkovanie vo výške 1000 DKK sa bude zvyšovať približne na 3 000 DKK.

Zdroj: Transservice, vd.dk

Foto: Internet