Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nový bezpečnostný systém ochráni najmä chodcov a bicyklistov

Štatistika nehodovosti hovorí jasnou rečou: kolízie pri odbočovaní patria k najčastejším a najťažším nehodám nákladných vozidiel s nechránenými účastníkmi cestnej premávky. Cyklisti a chodci sa môžu dostať do nebezpečenstva, ak ich vodič nákladného vozidla nezbadá. Nový systém Blind Spot Assist značky Mercedes-Benz spoľahlivo varuje vodiča pred rizikami pri odbočovaní v kritických situáciach s obmedzeným výhľadom. A ešte viac: systém taktiež zohľadňuje traktrisu (krivku vybočenia) návesu, a preto varuje aj pri riziku kolízie so stacionárnymi prekážkami ako semafory alebo pouličné osvetlenie. Okrem toho podporuje vodiča pri zmene jazdného pruhu.

Sven Ennerst, vedúci celosvetového vývoja a nákupu divízie Daimler Trucks, dnes vysvetľuje princíp systému vo Wörthe pred novinármi: „Vývoj technológie Blind Spot Assist je nateraz ukončený. Brizancia kolízií pri odbočovaní nákladných vozidiel nás v spoločnosti Daimler nenechávala pokojných, avšak pred zavedením na trh sa systém musí z hľadiska vývoja dôsledne otestovať. To znamená, že sa ešte musia absolvovať stotisíce kilometrov a systém sa musí prispôsobiť na rôzne varianty vozidiel. Od popredného predstaviteľa v oblasti technológií sa očakávajú pokrokové riešenia – predovšetkým ak ide o zlepšenie aktívnej bezpečnosti, pretože tá má v divízii Daimler Trucks najvyššiu prioritu.“

Nehodovosť nákladných vozidiel vďaka asistenčným systémom klesá

Tendencia je jednoznačná a je pozitívna: v predchádzajúcich rokoch a desaťročiach sa prepravný výkon kamiónovej prepravy tovaru výrazne zvýšil. Počet zranených alebo usmrtených účastníkov cestnej premávky zároveň silne klesol, ak sa berú do úvahy nehody v súvislosti s nákladnými vozidlami.

Napríklad v Nemecku za posledných 20 rokov stúpol prepravný výkon o takmer 80 percent. Počet ťažko zranených v kamiónovej preprave oproti tomu klesol o takmer 44 percent, počet usmrtených dokonca o takmer 56 percent. Intenzívny pokles týchto čísel je nápadný približne od roku 2000, súbežne so začínajúcim vybavovaním nákladných vozidiel asistenčnými systémami ako asistent regulácie stability, tempomat s reguláciou odstupu, ktoré intenzívne presadzuje a zavádza predovšetkým značka Mercedes-Benz.

Po tom, čo moderné asistenčné systémy medzičasom zabraňujú, znižujú alebo varujú pred typickými nehodami nákladných vozidiel ako vybočenie z vozovky a nehodami v dôsledku nabehnutia, sa stredobodom záujmu v ďalšom kroku stali nehody pri odbočovaní. Štyri správne nastavené vonkajšie zrkadlá na strane spolujazdca síce poskytujú takmer úplný obraz o účastníkoch cestnej premávky vedľa nákladného vozidla, ale aj najlepší vodič nákladného vozidla môže pri odbočovaní prehliadnuť chodcov alebo cyklistov, keď prejdú do jeho jazdného pruhu, zatiaľ čo krátkodobo pohľadom dopredu alebo doľava zaisťuje svoje vozidlo. Situáciu sťažuje zlý výhľad v dôsledku poveternostných podmienok alebo hodiny v priebehu dňa a riziko v dôsledku vybočenia z dôvodu narastajúcej nervozity pri dopravných tlačeniciach na križovatkách.

Nerovnaký pomer medzi nákladnými vozidlami, chodcami a cyklistami

Riziko spočíva pri neúmyselných stretoch nákladných vozidiel s chodcami alebo cyklistami v extrémne odlišných pomeroch hmotnosti. Dôsledok: každý piaty v meste smrteľne zranený chodec alebo cyklista v Nemecku príde pri kolízii s nákladným vozidlom o život. Podiel postihnutých mimo mesta sa pohybuje medzi 10 až 15 percentami.

Miesta zrážky pri nehodách s nákladnými vozidlami sa počas odbočovania doprava podľa očakávania koncentrujú na prednú oblasť pravej časti vozidla. Vo výrazne viac než v 50 percentách prípadov dôjde tu ku kolízii pri nehode.

Nový systém Blind Spot Assist značky Mercedes-Benz zachraňuje životy

Na základe iniciatívy, ale aj spätných ohlasov zákazníkov, značka Mercedes-Benz preto vyvinula nový systém Blind Spot Assist pre nákladné vozidlá. Dokáže a bude zachraňovať životy: Nemecká asociácia poisťovní (GDV) dnes napríklad vychádza zo skutočnosti, že pomocou systému Blind Spot Assist bude možné zabrániť takmer polovici nehôd medzi nákladnými vozidlami a chodcami, resp. cyklistami. Počet súvisiacich smrteľných prípadov by sa tak mohol znížiť takmer o tretinu.

Systém Blind Spot Assist značky Mercedes-Benz pomáha aj pri zmene jazdného pruhu

Nový systém Blind Spot Assist značky Mercedes-Benz dokáže dokonca ešte viac: varuje vodiča nákladného vozidla pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky nielen pri odbočovaní, ale aj pred hroziacimi zrážkami so stacionárnymi prekážkami – napríklad dopravnými značkami alebo pouličným osvetlením – a ako asistenčný systém slúži pri zmene jazdného pruhu doprava aj pri maximálnej rýchlosti.

Radarová senzorika sleduje celú oblasť na strane spolujazdca

Srdcom systému Blind Spot Assist je radarová senzorika na strane spolujazdca pred zadnou nápravou nákladného vozidla. Systém je nastavený tak, že pokrýva celú dĺžku návesovej alebo článkovanej jazdnej súpravy. Tento pruh je okrem toho rozšírený aj na dva metre dopredu pred nákladné vozidlo.

Cieľ: byť stále informovaný, v prípade potreby varovaný

Cieľ systému Blind Spot Assist: informovať vodiča, ak sa po jeho boku vyskytuje nejaký objekt. Ak vodič zaháji akciu alebo pokračuje v takej, pri ktorej hrozí riziko zrážky, je v druhom kroku varovaný.

Ak sa v bočnej sledovanej oblasti nachádza pohybujúci sa objekt, je vodič informovaný vizuálne. V prednom stĺpiku na strane spolujazdca sa vo výške pohľadu vodiča rozsvieti žlté svietidlo LED v tvare trojuholníka. Toto svietidlo intuitívne upúta pozornosť vodiča na situáciu vedľa jeho vozidla. Pri nebezpečenstve zrážky nasleduje prídavné vizuálne a akustické varovanie: svietidlo so svetelnými diódami niekoľkokrát zabliká červeným svetlom so zvýšenou intenzitou, na príslušnej strane zaznie výstražný bzučiak.

Ak snímače pri odbočovaní v krivke vybočenia (traktrise) nákladného vozidla zaregistrujú prekážku ako semafor alebo pouličné osvetlenie, taktiež nasleduje vizuálna a akustická výstraha.

Táto rozsiahla podpora vodiča funguje v celom rozsahu rýchlosti nákladného vozidla od státia – napríklad na križovatke – až po maximálnu povolenú rýchlosť.

Informácia a výstraha nasledujú v závislosti od situácie

Informácie, resp. výstrahy nasledujú v závislosti od individuálnej situácie:

  • Vodič je informovaný vizuálne, ak sa na strane spolujazdca jeho nákladného vozidla nachádza pohyblivý objekt, aby včas venoval pozornosť iným účastníkom cestnej premávky.
  • Pri zrejmom úmysle odbočovania – používanie smerovky, resp. zmena uhla vychýlenia predných kolies – je vodič varovaný pred hroziacou zrážkou.
  • Systém Blind Spot Assist pri odbočovaní sledovaním krivky vychýlenia (traktrisy) návesu alebo prívesu zároveň varuje pred rizikom zrážky so stacionárnym predmetom, napríklad dopravnou značkou alebo pätníkom.
  • Systém Blind Spot Assist pri vyšších rýchlostiach preberá funkciu asistenta zmeny jazdného pruhu. Vodič je taktiež informovaný o objekte na strane spolujazdca, resp. vopred varovaný pri použití smerovky alebo prejazde cez vodorovné značenie jazdného pruhu. Systém Blind Spot Assist tým podporuje zmenu jazdného pruhu napríklad pri predbiehaní cyklistu mimo mesta alebo pri zmene jazdného pruhu na cestách s viacerými jazdnými pruhmi.

Mercedes-Benz – predvoj v oblasti bezpečnostných a asistenčných systémov

Mercedes-Benz má tradične vedúce postavenie pri zavádzaní bezpečnostných a asistenčných systémov do nákladných vozidiel. Platí to pre protiblokovací systém ABS z roku 1981, reguláciu preklzávania hnacích kolies ASR (1985), elektronickú brzdovú sústavu EBS a reguláciu nakláňania (obidve v roku 1996), pre tempomat s reguláciou odstupu a asistenta udržiavania v jazdnom pruhu (oboje v roku 2000), reguláciu stability (2001), asistenta brzdenia (2002), ako aj Active Brake Assist (2006) a jeho ďalšie inovácie. Nákladné vozidlá s trojcípou hviezdou boli pritom vždy o niečo viac vpredu: všetky dôležité bezpečnostné systémy zaviedla divízia Mercedes-Benz Trucks na trh už roky pred ich povinným zavedením, vyplývajúcim zo zákona.

Podstata okrem dynamického technického vývoja spočíva vo výskume nehodovosti. Od roku 1970 spoločnosť s výskumom nehodovosti Mercedes-Benz vytvorila takmer jedinečnú inštitúciu. Špecialisti so špeciálnym vozidlom na zaznamenávanie nehôd, ktoré súvisia s vozidlami značky Mercedes-Benz, vyrážajú na miesto nehody a analyzujú každý detail.

V priebehu desaťročí z toho vznikol jedinečný základ, doložený vlastnou databázou. Databáza dnes obsahuje viac ako 12 000 prípadov. 4 300 z nich sú podrobne preskúmané nehody, ale nachádza sa tu aj približne 4 200 súborov dát o menších škodách, vychádzajúcich z vlastného parku vozidiel CharterWay. Náročné vyšetrovania a dokumentácie tvoria základ bezpečnostnej techniky zajtrajška, napríklad systému Blind Spot Assist.

Fotogaléria: 

press_1401_gallery_9660p press_1401_gallery_9661p press_1401_gallery_9662p press_1401_gallery_9663p press_1401_gallery_9664p press_1401_gallery_9665p press_1401_gallery_9667p press_1401_gallery_9668p

Zdroj: Transservice/Mercedes-Benz Slovakia

Foto: Mercedes-Benz Slovakia