Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

NOVINKA: Registrácia do nízkoemisnej zóny Praha 1 a Praha 2

Nákladné vozidlá majú od dnes t.j. 15.05.2019 povinnú registráciu pre vstup do českej environmentálnej zóny Praha 1 alebo Praha 2. Platí to pre kamióny typu N2 a N3, ak je možné preukázať minimálne triedu EURO 4.

Vozidlá triedy EURO-0-3 nie je možné zaregistrovať a nesmú vstúpiť do LEZ (nízko emisná zóna). Autobusy EURO triedy 4-6 sa môžu zaregistrovať zatiaľ len prostredníctvom hotelu.

České orgány zatiaľ neposkytujú automatizované registračné alebo vstupné povolenie pre nákladné vozidlá. Vstup do nízko emisnej zóny bude vydávaný na dočasný vstup a to na 8 kalendárnych dní alebo na 365 kalendárnych dní. Licencia do zelených zón sa vždy vzťahuje len na jedno vozidlo. Certifikát /Povolenie bude zaslané spoločnosti elektronicky. Žiadosť musí byť podaná najmenej jeden mesiac pred prvým plánovaným vstupom do zelených zón, pretože české orgány si vyhradzujú dobu spracovania 4 týždne. 

TRANSSERVICE bude situáciu k registrácii nízko emisných zón v Českej republike naďalej sledovať a o zmenách Vás budeme informovať.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach:

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

E-mail: info@transservice.sk