Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

NOVINKA: Informácie o vysielaní pracovníkov v odvetví dopravy v Rakúsku

Už od 1. mája 2011 platia v Rakúsku pravidlá o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu pre všetky odvetvia, a teda aj pre odvetvie dopravy.

1. januáru 2017 sa obsah doterajších zákonných ustanovení zmenil len minimálne. Nasledovná informácia sa vzťahuje na vysielanie pracovníkov do Rakúska s cieľom poskytovania výkonov v oblasti dopravy.

K 1. júnu 2017 však došlo k VÝRAZNEJ ZMENE predovšetkým v predpisoch o nahlasovaní vyslania do Rakúska ako aj o uchovávaní podkladov počas vyslania so zámerom výrazne zjednodušiť a zohľadniť špecifiká poskytovania služieb v oblasti dopravy.

Táto informácia sa vzťahuje ako na nákladnú ako aj osobnú prepravu.

Spoločnosť TRANSSERVICE bude pozorne denne sledovať všetky dostupné informácie a bude okamžite na všetky zmeny reagovať a informovať.

Pokiaľ máte záujem predísť sankciám A REGISTROVAŤ VAŠICH ZAMESTNANCOV, informujte sa o riešení na dole uvedených telefónnych číslach.

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

 

info@transservice.sk

erika.malova@transservice.sk