Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nové poplatky v Rusku za používanie ciest vozidlami od 3,5 do 12 ton

Touto cestou by sme chceli informovať dopravcov, že slovenskí dopravcovia musia platiť nové poplatky na území Ruskej federácie za používanie ciest vozidlami od 3,5 do 12 ton celkovej hmotnosti. Vodič takéhoto vozidla musí pri vstupe do Ruska obdržať formulár na úhradu poplatku. Poplatok závisí od dĺžky pobytu vozidla na území Ruskej federácie.

Výška poplatku v závislosti od dĺžky pobytu je nasledovná:

  • Za rok 120 000 RUB
  • Za mesiac 10 000 RUB
  • Za týždeň 2 500 RUB
  • Za deň 850 RUB.

Poplatok je vyberaný Federálnou cestnou agentúrou a je nutné aby bol uhradený najneskôr na druhý deň od dátumu vstupu zahraničného vozidla na územie Ruska. Doklad o uhradení poplatku je kontrolovaný cestnými orgánmi pri výstupe z Euroázijskej colnej únie.

Ak máte v úmysle prekročiť termín, ktorý ste uhradili za vozidlo na území Ruskej federácie, je nutné uhradiť doplatok najmenej jeden deň pred uplynutím zaplateného obdobia.

 

Zdroj: Transservice/http://rulaws.ru/

Foto: Internet