Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nové cesty vo Viatoll plánované od 1. septembra 2014

Pripomíname, že na 1. septembra 2014 je naplánované rozšírenie systému viaTOLL. „Projekt nariadenia vlády Poľskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vo veci štátnych ciest alebo ich úsekov, na ktorých sa mýtne poplatky uhrádzajú elektronicky, ako aj sadzieb elektronického mýta“ predpokladá, že od 1. septembra 2014 sa systém viaTOLL rozšíri o približne 206 km ciest, v tom vybrané úseky na diaľniciach A1 a A4, na rýchlostných cestách S8, S14 a S19, ako aj na štátnej ceste 90.

Druhá etapa je podľa projektu naplánovaná na 1. októbra 2014 a zahrnie približne 58 km ciest, v tom vybrané úseky na diaľniciach A1 a A4.

Aktuálny zoznam spoplatnených úsekov, ako aj mapa spoplatnených ciest zahrnutých v systéme viaTOLL:

sk_viatoll_mapa_2014_plan

Zdroj: viatoll.pl

Foto: viatoll.pl