Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nová minimálna mzda vo Francúzsku od 29. februára 2020

Francúzska minimálna hodinová hrubá mzda pre dopravné spoločnosti vysielajúce svojich vodičov do Francúzska bola od 29.02.2020 aktualizovaná na 10,39 EUR.

Hodinová mzda pracovníkov v cestnej doprave, preprava tovaru:

Koeficient:                   150M                                 Hodinová mzda: 10,39€

Odpracovaný čas: 

do 2 rokov                                                      10,39 €

od 2-5 rokov                                                   10,59€

od  5-10 rokov                                                10,80€

od 10-15 rokov                                               11,01 €

viac ako 15 rokov                                           11,22 €

Vezmite prosím na vedomie:

podľa francúzskej národnej dohody sa vodiči nákladných vozidiel s viac ako 3,5 t, ktorí vykonávajú medzinárodné dopravné činnosti, považujú za ekvivalent skupiny 7, koeficient 150M. Minimálna mzda uplatniteľná na týchto vodičov by potom mala byť 10,39 EUR / brutto / hodinu.

* Zvýšenie počtu hodín navyše, keď pracovný čas presiahne maximálny povolený počet pracovných hodín týždenne (35 hodín pre vodičov na dlhé vzdialenosti; 39 hodín pre vodičov na krátke vzdialenosti).

Príklad: diaľková mzda vodiča pri práci 45 hodín týždenne:

15 € * 35h

53 € * 8h (od 36. do 43. hodiny navyše)

04 € * 2h (44 a 45 hodín odpracované)

Nedeľná práca:

viac ako (3) hodiny: 20 € hlavná cena / deň

menej ako (3) hodiny: 40 € najlepšie / deň

Nočná práca:
Považuje sa za nočnú prácu každú hodinu odpracovanú medzi 22:00 a 17:00 (podľa článku L1321-7 zákona o doprave).

Ak potrebujete zástupcu vo Francúzsku, kontaktujte nás.

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Zoltána Kodálya 1423/23
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika