Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy
Nissan powers up UK-based European R&D hub with vehicle-to-grid technology

Nissan svoje európske výskumné centrum v Británii napája technológiou vehicle-to-grid

Spoločnosť Nissan dnes oznámila, že jej stredisko pre výskum a vývoj Nissan Technical Centre Europe (NTCE) so sídlom v Spojenom kráľovstve sa stalo prvou organizačnou jednotkou v sieti závodov značky Nissan v Európe, kde bude využitá technológia V2G.

V stredisku bolo už inštalovaných osem dobíjacích staníc V2G vyvinutých spoločnosťou Nissan v spolupráci s nadnárodným poskytovateľom energie, spoločnosťou Enel, ktoré budú k dispozícii na použitie všetkými zamestnancami NTCE. Dobíjacie stanice V2G potom s elektromobilmi Nissan vytvárajú inteligentný systém nakladania s energiou umožňujúci okrem dobíjania vozidiel tiež odovzdávať energiu uloženú v batérii vozidla späť do siete, a prispievať tým k stabilizácii dopytu.

Ide o významný krok v napĺňaní plánu spoločnosti Nissan premeniť v Európe svoju víziu Inteligentnej mobility na skutočnosť. Nasadenie technológie V2G uvádza do života víziu Inteligentnej mobility značky Nissan, a je ukážkou toho, ako môžu bezemisné vozidlá, ako sú stopercentné elektromobily Nissan LEAF a e-NV200, a technológie na nakladanie s energiou spolupracovať a prispievať k väčšej čistote a účinnosti energetickej siete.

Francisco Carranza, riaditeľ spoločnosti Nissan Europe pre energetické služby, k tomu uviedol: „Nissan bol vždy tým, kto posúval vývoj technológií elektromobilov dopredu, a tak sme nadšení, že môžeme naše skúsenosti využiť na zmenu spôsobu, akým ľudia energiu využívajú. Zapojením elektromobilov Nissan môžeme vytvárať spoločnosť, ktorá využíva energiu udržateľným spôsobom, s vysokou účinnosťou, pričom energia bude cenovo dostupná. Môže to úplne zmeniť pravidlá hry a zlacniť energiu pre každého.“

David Moss, viceprezident oddelenia návrhu a vývoja vozidiel v stredisku NTCE k tomu povedal: „Inštalácia dobíjacích staníc V2G v stredisku NTCE je pre nás významným momentom. Dáva nám príležitosť ukázať svetu, ako môžu systémy na nakladanie s energiou vyvíjané spoločnosťou Nissan fungovať v bežnom živote firmy. Ich integrácia v našich vlastných závodoch je dokladom dôvery, ktorú do tejto technológie vkladáme, a našej pevnej viery, že naše elektromobily môžu hrať rozhodujúcu rolu pri vývoji ekosystému technológií, ktoré spolu hladko spolupracujú, a tvoria tak udržateľné a účinné riešenia pre budúcnosť.“

Dnešná správa prichádza po augustovom oznámení, že spoločnosti Nissan a Enel získali prvého komerčného zákazníka pre technológiu V2G v Európe. Spoločnosť Enel inštalovala desať jednotiek V2G v sídle dánskeho elektrorozvodného závodu Frederiksberg Forsyning. Ide o prvú firmu, ktorá komerčne integruje a využíva jednotky V2G.

Zdroj: Transservice/Nissan

Foto: Nissan