Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nezmeškajte termín na vrátenie DPH za rok 2017!

Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť o vrátenie dane za rok 2017 je potrebné podať do 30. septembra 2018.

Refundujte svoju DPH prostredníctvom našej spoločnosti a zlepšite si tým svoju likviditu.

V záujme vyhnutiu sa komplikáciám pri odosielaní žiadosti odporúčame, aby žiadatelia o vrátenie dane nás kontaktovali v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím zákonného termínu.

Team TRANSSERVICE, s.r.o.

KONTAKT:

Tel.: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0)918 426 863

E-mail: info@transservice.sk

Zdroj foto: Internet