Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nemecký návrh zákona o mýtnych poplatkoch je v rozpore s právom EÚ

Návrh zákona o poplatkoch za využívanie cestnej infraštruktúry a o znížení dane na motorové vozidlá od spolkového ministra dopravy Alexandra Dobrindta porušuje právo EÚ.

V najnovšom vydaní o tom píše nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel. Podľa názoru Európskej komisie (EK) sú v terajšej forme plánu na zavedenie mýta pre cudzincov na nemeckých cestách „najmenej dva body“, ktoré porušujú právo EÚ.

Vo štvrtok (5.3.) sa návrh Dobrindtovho zákona dostane do spolkového parlamente, Bundestagu.

V analýze sa bruselské úrady opierajú o rozsiahly posudok svojej právnej služby. Experti došli k záveru, že cudzincov bude Dobrindtov návrh diskriminovať. To je podľa práva EÚ zakázané.

Minister dopravy chce mýto nazvané ako poplatok za využívanie infraštruktúry zvýšiť ako pre cudzincov, tak aj domácich vodičov, ale domácim chce súčasne znížiť daň na motorové vozidlo presne o sumu, ktorú zaplatia ako mýto. EK konštatovala, že medzi zákonom o dani za motorové vozidlo a zákonom o mýte nie je nijaká súvislosť, čo je jasné protirečenie. Aby podľa bruselských úradov nedochádzalo k diskriminácii cudzincov, „musia byť aj medzi nemeckými vodičmi víťazi a porazení“.

Dobrindt v minulých mesiacoch vyvolával dojem, že jeho plány sú v zhode s európskym právom. EK uvádza, že minister bol síce prístupný kritike, ale doteraz sa nevzdal plnej kompenzácie mýta pre nemeckých užívateľov ciest.

Komisia považuje za chybu návrhu aj sadzbu krátkodobého mýta. Dobrindt navrhuje cenu desaťdňovej známky na 10 eur, kým najlacnejšia ročná známka na nové auto s malým benzínovým motorom má stáť 20 eur. EK však v minulosti presadzovala, aby ročná cestná známka bola osemkrát drahšia ako na krátky čas.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ilustračné, Internet