Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nemecko vráti preplatky na mýte od roku 2017 do roku 2020

Európsky súd vyhlásil výpočet nemeckého mýta za nezákonný z dôvodu zahrnutia nepovolených nákladov.

Každý, kto zaplatil nemecké mýto, má nárok na vrátenie minimálne časti mýta zaplateného v rokoch 2017 až 2020, ktoré vychádzalo z nákladov na dopravnú políciu.

Podľa pravidla EÚ zverejneného 28.10.2020 Nemecko do výpočtu mýta zahrnulo náklady na dopravnú políciu, ale zákon umožňuje zahrnúť iba náklady na infraštruktúru.

Sumy žiadostí o vrátenie môžu byť okolo 4% zaplateného mýta alebo viac ……. Budeme vás konkrétnejšie informovať, hneď ako to BGL (Nemecké združenie pre dopravu a logistiku) oficiálne oznámi.

Ak potrebujete ďalšie informácie neváhajte nás kontaktovať.

Tel: +421 (0) 31 784 2352

Mobil: +421 (0) 902 624 876 alebo +421 (0) 918 426 863

info@transservice.sk

TRANSSERVICE, s.r.o.
Z. Kodálya 1422/22
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika