Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nemecko plánuje zmeny mýtneho systému

V Nemecku od 1. januára 2015 budú nové sadzby mýta pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou 12 ton a vyššie. Nové sadzby mýta sú stanovené na základe nemeckého zákona pre výber mýta. Sú založené na výsledkoch v správe o nákladoch na infraštruktúru publikovanú v roku 2014. Od roku 2015, budú náklady na znečistenie ovzdušia spôsobené kamiónmi zahrnuté do sumy mýtneho. Výška mýta bude záležať na emisnej triedy vozidla. Nové sadzby budú platiť na spolkových diaľniciach a spoplatnených štvorprúdových spolkových cestách.

Náklady na infraštruktúru sú hodnotené odlišne pre nákladné automobily s tromi nápravami a nákladné vozidlá so štyrmi a viac.

Náklady na znečistenie ovzdušia sú stanovené na základe emisnej triedy vozidla, ktorá sa používa ako základ pre priradenie vozidla na jednej zo šiestich kategórií: A, B, C, D, E alebo F.
Bola zavedená nová sadzba mýta pre vozidlá s emisnou triedou Euro 6 (kategória A).

Tarife_2015_GB

Zdroj: Transservice/toll-collect.de

Foto: Internet