Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nemeckí právnici tvrdia, že mýto na osobné autá bude protiprávne

Právnici Bundestagu, nemeckého spolkového parlamentu, sa zhodli v závere, že pripravované mýto pre osobné autá v krajine, bude v rozpore s právom EÚ. A to dokonca vo viacerých oblastiach. Informuje o tom rakúsky denník Die Presse.

Názory právnikov sú obsiahnuté v 23-stránkovom stanovisku. Experti konštatovali, že by plán spolkového ministra dopravy Alexandra Dobrindta na zavedenie mýta pre osobné autá viedol k „bezprostrednej diskriminácii občanov EÚ“.

Hlavným problémom ministrovho návrhu je, že diaľničné známky na svoje vozidlá by mali fakticky platiť len cudzinci, kým nemeckým majiteľom osobných áut by sa mal poplatok za známku odpočítať z cestnej dane.

Právnici pokladajú za sporný aj zámer, aby sa ceny ročnej diaľničnej známky pre Nemcov stanovovali podľa miery negatívneho vplyvu vozidla na životné prostredie, kubatúry a roku zaradenia do cestnej prevádzky. Na vozidlá cudzincov by sa z toho nič nevzťahovalo. Cudzinec by platil ročnú známku 103,04 eura, ale Nemec napríklad s autom VW Polo 1.2 TSI len 24 eur. A tieto by sa mu navyše odrátali od z dane na motorové vozidlo.

Experti spolkového parlamentu poukazujú na to, že ministrov plán mýta by po nadobudnutí účinnosti viac finančne zaťažoval zahraničné kuriérske služby než domáce. To treba hodnotiť ako porušenie pracovného práva a príslušného zákazu vydaného Európskym súdnym dvorom.

Šéf správnej rady nemeckého automobilového koncernu Daimler Dieter Zetsche pokladá ministrov návrh mýta realizovateľný skôr z populistického ako racionálneho hľadiska. Síce chápe rozhorčenie krajanov z mýta u nemeckých susedov, ale odpovedať na ich postup rovnako pokladá za nesprávny. Dodal, že „ak vôbec, potrebujeme európske riešenie“ problematiky, „od selektívneho mýta v Nemecku by sme mali dať radšej ruky preč“, dodal.

Rakúska ministerka dopravy Doris Buresová už pred niekoľkými týždňami kritizovala Dobrindtov projekt mýta pre osobné autá ako porušenie práva EÚ o rovnosti všetkých jej obyvateľov. Vtedy oznámila, že ak návrh prejde Bundestagom, podnikne proti nemu príslušné právne kroky.

Zdroj: netky.sk

Foto: Ilustračné, internet