Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

NDS začne raziť tunel Považský Chlmec na diaľnici D3

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., začne v utorok 10. marca oficiálne raziť tunel Považský Chlmec, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

Celková dĺžka tunela bude 2218 metrov a pri stavbe sa vyrazí takmer 420.000 kubických metrov (m3). „Tunel bude vybavený moderným komunikačným a monitorovacím systémom, predpokladaná intenzita dopravy v tuneli je viac ako 8000 vozidiel počas 24 hodín. Zaujímavosťou stavby je, že uprostred celkovej dĺžky tunela je otvorená ‚stredová stavebná jama‘, ktorá umožňuje razenie obidvoma smermi – na východ aj západ. Razenie tunela tak bude možné z ôsmich smerov naraz – zo západného portálu na východ, z východného portálu na západ a zo stredovej jamy oboma smermi,“ uviedol hovorca NDS.

Tunel Považský Chlmec je súčasťou úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. „Vybudovaním 4,25-kilometrového úseku sa výrazne zlepší doprava v meste Žilina. Vyťažené úseky, predovšetkým na cestách I/11 a I/18, sa odľahčia. Odklonením dopravy mimo mesta dôjde k zvýšeniu plynulosti a rýchlosti prejazdov v smere sever – juh pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu. V roku 2015 budú v okolí Žiliny vo výstavbe až štyri diaľničné tunely (Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko a Višňové) v celkovej dĺžke takmer 13 kilometrov,“ doplnil Fúrik.

Úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bude postavený za necelých 255 miliónov eur a financovaný z Kohézneho fondu, prvá fáza z Operačného programu Doprava (2007-2013) a druhá fáza z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (2014-2020). Zmluvné ukončenie výstavby je naplánované na jún 2017. „Vyše štvorkilometrovú stavbu tvoria prevažne mosty a tunel. Súčasťou projektu sú dva mostné objekty v celkovej dĺžke takmer 2 km, z toho jedna náročná 1,4 km dlhá estakáda ponad Hričovskú priehradu. Estakáda bude stáť na 57 pilieroch, z nich 35 bude vo vode. Samotná realizácia mostov na úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno prebieha z prístupovej komunikácie, ktorá je nasypaná do priehrady zo štrkopieskov a slúži ako obslužná komunikácia pre realizáciu estakády,“dodal hovorca NDS.

Zdroj: Netky.sk

Foto: Ndsas.sk