Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Nákladné vozidlo bez kabíny – Scania predstavuje koncept AXL

Predstavujeme najnovšieho člena našej rodiny autonómnych vozidiel: Scania AXL, plne autonómny koncept nákladného vozidla bez kabíny vodiča.

Pri vývoji tohoto ďalšieho míľnika v histórii ťažkých samoriaditeľných nákladných vozidiel sa zišli odborníci Scania z rôznych odborov a vyvinuli koncept nákladného vozidla, ktorého konštrukcia, aj keď je bez kabíny, vychádza z modulárneho systému spoločnosti.

S tým, ako rôzne odvetvia hľadajú spôsob, ako zefektívniť prepravu a zabezpečiť jej väčšiu udržateľnosť, sa autonómne vozidlá dostávajú čoraz viac do popredia. Povrchové bane a veľké uzavreté staveniská sú príkladmi prostredia priaznivého pre zavádzanie autonómnej prevádzky, pretože ide o dobre kontrolované plochy.

„S konceptom vozidla Scania AXL robíme významný krok smerom k inteligentným dopravným systémom budúcnosti, v ktorých samoriaditeľné vozidlá budú hrať prirodzenú úlohu,“ hovorí Henrik Henriksson, prezident a generálny riaditeľ Scania. „Pokračujeme v budovaní a overovaní konceptov, aby sme ukázali, čo môžeme robiť s technológiami, ktoré sú k dispozícii už dnes.“

Pri autonómnych vozidlách je softvér v mnohých ohľadoch dôležitejší ako hardvér. Koncept Scania AXL je prevádzkovaný a monitorovaný inteligentným riadiacim

systémom. Napríklad v povrchových baniach autonómne operácie uľahčuje logistický systém, ktorý hovorí vozidlu, čo presne má robiť.

„Už teraz prevádzkujeme u zákazníkov autonómne nákladné vozidlá. Doteraz však zahŕňali aj priestor pre záložného vodiča, ktorý môže v prípade potreby zasiahnuť. Scania AXL nemá kabínu, a to zásadným spôsobom mení pravidlá hry,“ hovorí Claes Erixon, vedúci výskumu a vývoja vo firme Scania. „Vývoj samoriaditeľných vozidiel zaznamenal v posledných rokoch veľký pokrok. Stále ešte nepoznáme všetky odpovede, ale prostredníctvom konceptov, ako je Scania AXL, prenikáme na nové územia a učíme sa veľmi rýchlo. „

Spaľovací motor, ktorý poháňa tento koncept, je príkladom toho, ako sa môžu kombinovať tradičné a nové technológie. Spaľuje sa v ňom obnoviteľné biopalivo.

Robustné a výkonné funkcie, ako i konštrukcia konceptu Scania AXL, zodpovedajú náročnejšiemu prostrediu v povrchových baniach a na veľkých staveniskách. Nový, inteligentný predný modul nahrádza tradičnú kabínu, ale aj bez kabíny je tento koncept ľahko rozpoznateľný ako vozidlo značky Scania.

Koncept Scania AXL bol prvýkrát predvedený naživo v rámci Dňa inovácií SKUPINY TRATON, ktorý sa uskutočnil 2. októbra v predvádzacom centre Scania v meste Södertälje.

Zdroj, foto: Scania