Viac info" />

Dopravný blog

Vždy aktuálne správy z dopravy

Najväčší nárast leteckých pasažierov v EÚ hlási Slovensko a Rumunsko

V roku 2015 v krajinách Európskej únie lietadlom cestovalo 918,3 miliónov pasažierov, čo je nárast o 4,7 % v porovnaní s rokom 2014 a 22-% nárast v porovnaní s rokom 2009. Najväčší nárast leteckých pasažierov bol vlani na Slovensku a v Rumunsku, uviedol Eurostat, štatistický úrad EÚ.

Dnes zverejnená správa Eurostatu naznačila, že vlani vnútroeurópska doprava (v rámci EÚ) reprezentovala 45,2 % z celkovej prepravy cestujúcich v leteckej doprave v EÚ. Na druhom mieste bola preprava pasažierov mimo EÚ (37,2 %), zatiaľ čo objem vnútronárodnej prepravy cestujúcich predstavoval iba 17,6 %. V štatistike „smutných čísel“ sa uvádza, že na území EÚ v roku 2015 zahynulo 155 ľudí pri rôznych nehodách v rámci obchodnej leteckej dopravy.

V roku 2015 bol najväčší objem osobnej leteckej dopravy zaznamenaný v Spojenom kráľovstve (232 miliónov pasažierov). Nasleduje Nemecko (194 miliónov), Španielsko (175 miliónov), Francúzsko (141 miliónov) a Taliansko (128 miliónov).

V porovnaní s rokom 2014 vlani počet leteckých cestujúcich v vzrástol vo všetkých členských štátoch EÚ. Najväčší nárast bol zaznamenaný na Slovensku (16,3 %) a v Rumunsku (15,3 %). Za nimi nasleduje Maďarsko (13 %), Poľsko (12,4 %), Írsko (12,3 %), Litva (11,3 %) a Portugalsko (10,6 %). Na druhej strane bol najmenší nárast pasažierov v Bulharsku (1,2 %), Rakúsku (1,4 %) a vo Fínsku (1,8 %). Celkovo v EÚ počet cestujúcich v leteckej doprave medziročne vzrástol o 4,7 %, a to najmä vďaka 7,3-% nárastu vnútroeurópskej leteckej prepravy voči stavu z roku 2014.

Podľa Eurostatu Slovensko malo vlani v leteckej doprave 1,994 milióna pasažierov, čo znamená najvyšší (16,3 %) nárast spomedzi krajín EÚ. Z toho bolo okolo 22.000 pasažierov vo vnútroštátnej doprave, 1,577 milióna v rámci destinácií v iných krajinách EÚ a 345.000 leteckých cestujúcich mimo priestoru EÚ.

Najviac vyťaženým letiskom v EÚ bol vlani Heathrow v Londýne (75 miliónov vybavených pasažierov). Medzi ďalšie najrušnejšie letiská z EÚ patrili Charles de Gaulle v Paríži (65,7 miliónov), Frankfurt nad Mohanom (60,9 miliónov) a letisko Schiphol v Amsterdame (58,2 miliónov). Bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika sa v roku 2015 ocitlo až na 144 priečke najrušnejších európskych letísk z celkovým počtom 1,556 milióna pasažierov. Z európskych metropol menšiu vyťaženosť malo iba letisko v Ľubľane (1,436 milióna).

Zdroj, foto: Netky.sk